22 marca - Światowy Dzień Wody

Piątek, 22 Marzec 2013

Światowy Dzień Wody, obchodzony co roku 22 marca, ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie słodkiej wody oraz zrównoważonego zarządzania zasobami wody pitnej.

W grudniu 2010 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2013 Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody.

Celem Roku jest m. in.:

  • podniesienie świadomości na temat potrzeby podejmowania działań dążących do wzmożenia międzynarodowej współpracy w dziedzinie wody;
  • podniesienie świadomości o wyzwaniach stojących przed zarządzaniem wodą w zakresie planowania, dostępu do wody, usług;
  • promowanie przykładów skutecznej współpracy w dziedzinie wody;
  • poprawa jakości edukacji w kwestii wody;
  • poprawa stanu prawodawstwa krajowego i międzynarodowego.

W Gdyni nie narzekamy na ogół na brak wody, pomijając awaryjne sytuacje, ale wcale to nie oznacza, że w ogóle mamy jej pod dostatkiem i nie musimy się przejmować jej brakiem. Przeciwnie, powinniśmy szanować każdą jej kroplę, bo coraz o nią trudniej i staje się coraz droższa.

reklama