Bezpieczniej na skrzyżowaniu Wielkopolskiej i Łowickiej

Piątek, 3 Styczeń 2014

Od piątku 3 stycznia 2014 roku działać zacznie (w tzw. trybie kolorowym) sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Wielkopolskiej i Łowickiej.

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wielkopolskiej z ul. Łowicką i ul. Kowieńską w Gdyni objęła montaż latarni sygnalizacyjnych z przyciskami dla pieszych, pętli indukcyjnych w jezdni oraz kanalizacji podziemnej. Inwestycję realizowano od 28 listopada 2013 do 27 grudnia 2013. Koszt dokumentacji projektowej wyniósł 56 000 zł, natomiast samej budowy 598 747,44 zł. Suma w całości pochodzi  z budżetu Miasta Gdyni. Za wykonanie odpowiadała firma Qumak S.A., wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Skrzyżowanie do końca stycznia będzie przyłączone do systemu inteligentnego sterowania ruchem Tristar.

Jednocześnie w rejonie prowadzona była druga inwestycja - budowa ścieżki rowerowej (260 m) wzdłuż ulicy Wielkopolskiej (ona odcinku ul. Łowickiej do ul. Olgierda) połączona z modernizacją chodnika. Dotychczas rowerzyści korzystali z odgrodzonej białą linią części chodnika. Nawierzchnia wykonana z płyt betonowych w wielu miejscach były już połamana, co stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa. Teraz cykliści, do dyspozycji mają bitumiczną nawierzchnię, położoną na większej części tego odcinka. Dodano również nowy przejazd dla rowerzystów przez ul. Łowicką, na którym wkrótce pojawią się poręcze podpórkowe - miejsce gdzie rowerzysta może swobodnie, nie zsiadając z pojazdu oczekiwać na przejazd przez ulicę.

Wykonawcą wyłonionym przez gdyński ZDiZ w drodze przetargu nieograniczonego została firma Eurovia Polska S.A. Koszt inwestycji to 340 501,18 zł.

reklama