Druga edycja gdyńskiego budżetu obywatelskiego

Czwartek, 30 Październik 2014

Można powiedzieć, że pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego w Gdyni była swego rodzaju próbą generalną. I to udaną. Druga ma sprostać oczekiwaniom jak największej liczby mieszkańców, dlatego jego projekt na przyszły rok, z wprowadzonymi zmianami, zostanie poddany konsultacjom społecznym. Wypowiedzieć się na temat zmian będzie można od 3 do 24 listopada tego roku.
 
W pierwszej edycji Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego na projekty głosowało aż 40 863 gdynian! Do realizacji wybrano 41 przedsięwzięć. Zdobyte doświadczenie zostanie wykorzystane do modyfikacji „Zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego" tak by uwzględnić oczekiwania gdynian. Przy wsparciu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia" przeprowadzono wnikliwą ewaluację całego procesu. Zebrano głosy zarówno od samych mieszkańców, jak i projektodawców, działaczy, urzędników zaangażowanych w realizację Budżetu Obywatelskiego - mówi Paweł Brutel, gdyński radny odpowiedzialny za przygotowanie pierwszej edycji budżetu.
 
Zebrane wnioski mają przełożyć się na konkretne zmiany. Rozszerzony ma zostać zakres przedsięwzięć możliwych do realizacji. Przypomnijmy, w pierwszej edycji były to cztery kategorie zadań: poprawiające estetykę otoczenia, związane z rekreacją, bezpieczeństwem i z remontami. Wielu gdynian w trakcie wcześniejszych konsultacji zwracało uwagę, aby dodać kolejne. Dużo głosów także dotyczyło wykluczenia możliwości remontów i inwestycji w budynkach gminnych (w tym w szkołach) oraz przedsięwzięć w zakresie zmian organizacji ruchu.
 
Wśród pozostałych propozycji są między innymi:
- szersza akcja informacyjna we współpracy z organizacjami pozarządowymi, publicznymi bibliotekami i szkołami,
- organizacja spotkań w dzielnicach przed zgłaszaniem wniosków, w celu podjęcia dyskusji nad lokalnymi potrzebami,
- uruchomienie portalu poświęconego gdyńskiemu Budżetowi Obywatelskiemu, na którym  udostępniane zostaną wnioski oraz pomysły,
- likwidacja możliwości zgłaszania projektów przez rady dzielnic,
- możliwość zgłaszania wniosków przez każdego mieszkańca, bez względu na miejsce zameldowania,
- możliwość głosowania w dzielnicy innej niż miejsce zameldowania głosującego,
- mechanizm dodatkowej weryfikacji głosujących przez podanie imienia ojca.
 
Konsultacje potrwają od pierwszego do ostatniego poniedziałku listopada. Elektroniczne formularze zostaną udostępnione na stronie http://www.gdynia.pl/. Swoje spisane opinie i uwagi, nie tylko te wymienione, można też wrzucać do skrzynek usytuowanych w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni oraz w siedzibach Rad Dzielnic.

reklama