Firma a ubezpieczenie grupowe

Poniedziałek, 30 Czerwiec 2014

Problem ubezpieczeń grupowych często rozpatruje się z pozycji osób objętych taką ochroną. Warto jednak zastanowić się, jakie korzyści dla pracodawcy wynikają z polis grupowych. Nie często się o tym przecież mówi, a zalety są naprawdę duże.

Jak ubezpieczyć grupę?

Tak naprawdę ubezpieczenie grupowe możemy rozpatrywać w dwóch wariantach. Jednym z nich jest polisa obejmująca całą rodzinę. Rodzice i dzieci korzystają z tego samego ubezpieczenia, wykupienie którego jest tańsze niż w opcji osobnych polis dla każdego członka rodziny. Podobna zasada odnosi się również do ubezpieczeń grupowych w firmach. Im większa liczba pracowników, tym niższy koszt polisy. W przypadku takich umów często można negocjować poziom miesięcznych składek. Warto zaznaczyć, że nie dotyczy to tylko dużych firm.

Wizerunek pracodawcy przez pryzmat ubezpieczenia

Oferowanie pracownikom ubezpieczenia grupowego, tak naprawdę podnosi prestiż pracodawcy i stawia go w pozytywnym świetle. Już na etapie rekrutacji może być to wartość dodana, która przyciągnie większą liczbę kandydatów do pracy. Polisy takie bywają również jednym ze skutecznych motywatorów pozapłacowych, forma docenienia załogi, rodzaj nagrody za dobre wypełnianie obowiązków. Chociaż tego typu ubezpieczenia są coraz powszechniejsze, ich zakres bywa różny, a co za tym idzie, różna jest też cena. Na przykład ubezpieczenie grupowe w Signal Iduna to koszt kilkudziesięciu złotych na osobę, a więc indywidualnie nie są to duże stawki, szczególnie, gdy polisa obejmuje dużą liczbę pracowników. Pracodawca, poza prestiżem i pozytywnym wizerunkiem, odnosi również inne korzyści. Jakie?

Ubezpieczenie zwiększa konkurencyjność

Oferta prywatnej opieki medycznej to wyraźny sygnał, że firma inwestuje w pracowników. Kolejną korzyścią przy posiadaniu odpowiedniej polisy jest możliwość szybkiego uzyskania badań z zakresu medycyny pracy, nie wspominając już o zapewnieniu właściwej profilaktyki medycznej zatrudnionym osobom. Często także w ramach danego ubezpieczenia grupowego wykonywane są szczepienia, które mogą przyczynić się do ograniczenia absencji chorobowej pracowników. Ważne jest również to, że cenę polisy można wrzucić w koszty funkcjonowania firmy.

 

reklama