Gdynia bez barier. Znamy tegoroczni laureatów

Wtorek, 21 Maj 2013

"Gdynia bez barier" to część "Programu kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych", uchwalonego przez Radę Miasta Gdyni w  listopadzie 2000 r. Celem konkursu jest wyróżnienie wszystkich instytucji, organizacji i osób prywatnych - autorów pomysłów i  udogodnień (już istniejących bądź w fazie projektu), pomagających przełamać stereotypy myślenia o niepełnosprawności. Nagradzane są inicjatywy przyczyniające się do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, utrudniających życie osobom niepełnosprawnym.

Medale "Gdynia bez barier" otrzymają:

- Andrzej Riss, Prezes Klubu Sportowego Niepełnosprawnych "Start-Gdynia" - za wieloletnie aktywne działania na rzecz promocji sportu wśród osób niepełnosprawnych;

- Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdyni - za kształtowanie aktywnych postaw społecznych propagujących tolerancję i akceptację każdego z nas;

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku - za program kompleksowego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi pn. "Żyć razem";

- Artur Labudda - za godną naśladowania postawę, otwartość i pasję, przełamywanie barier i stereotypów, pokonywanie własnych ograniczeń i pomoc innym;

- dr hab. inż. arch. Marek Wysocki - za konsekwentne i bezkompromisowe propagowanie projektowania uniwersalnego;

Wyróżnienia otrzymają:

- Filip Jacobson - za pomysł i realizację etiudy filmowej pn. "Spacer", która pobudza naszą wyobraźnię, wrażliwość i skłania do refleksji;

- Fabryka Rajstop ADRIAN - za niekonwencjonalną reklamę pozytywnie wykorzystującą wizerunek osoby z niepełnosprawnością.

reklama