Gdynia laureatem pierwszej edycji Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP

Wtorek, 28 Maj 2013

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek odebrał 28 maja 2013 r. w Warszawie Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP w kategorii Wspólnota Obywatelska za projekt "Gdynia w dialogu z mieszkańcami". Przyznane po raz pierwszy nagrody stanowią wyróżnienie dla tych wybitnych, nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania.

Kapituła nagrody doceniła inicjowane i realizowane przez samorząd miasta innowacyjne projekty społeczne dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej w dialogu z mieszkańcami, wybierając je spośród pozostałych 125 zgłoszonych.

Zobacz również: Pierogarnia Pierożek to idealne miejsce dla gdyńskich smakoszy

Podstawowe założenie wspomnianych projektów opiera się na kształtowaniu efektywnych systemów konsultacji społecznych oraz udziału obywateli w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej. Innowacyjność tych działań polega na realizowaniu nowatorskich form demokracji lokalnej, oryginalnych sposobów aktywizacji obywatelskiej i współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz decentralizację realizacji zadań publicznych poprzez przekazywania jej organizacjom obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli.

Projekty te można podzielić na trzy grupy realizowanych w dialogu z mieszkańcami inicjatyw, na które składają się:

I. rewitalizacja dzielnicy Gdynia Chylonia (przy współpracy Fundacji Zmian Społecznych Kreatywni, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gdyńskiego Centrum Innowacji);
II. prowadzenie dialogu z różnymi grupami mieszkańców Gdyni w celu wskazania obszarów i rozwiązań, wymagających usprawnienia lub przebudowy oraz określenia zasad kształtowania przyjaznej przestrzeni miejskiej;
III. zwiększenie roli mieszkańców w procesie decyzyjnym dotyczącym działań inwestycyjnych i remontowych.

Zobacz również: Miasto w imponującej mikroskali w Infoboxie

Efektem realizacji przez gdyński samorząd docenionych przez kapitułę nagrody przedsięwzięć jest decentralizacja sposobu decydowania o kształtowaniu przestrzeni miejskiej, zwiększenie zaangażowania obywateli w realizację zadań publicznych, wprowadzenie nowatorskich form demokracji lokalnej oraz oryginalnych sposobów współpracy i angażowania mieszkańców.

reklama