Gdynia po trzecim tygodniu rewolucji śmieciowej

Czwartek, 18 Lipiec 2013

Nowy system odbioru odpadów przez wielu nazywany "rewolucją śmieciową" obowiązuje od 1 lipca 2013 r. Jak się sprawdza w Gdyni po trzech tygodniach funkcjonowania?

1 lipca zgodnie z  ustawą, Gmina Miasta Gdyni przejęła obowiązki związane z odbiorem i  zagospodarowaniem odpadów od mieszkańców. W wyniku przeprowadzonego przetargu usługę tę na terenie Gdyni powierzono przedsiębiorstwu PRSP Sanipor. Z deklaracji złożonych przez gdynian wynika, że firma wywozowa musi odebrać odpady z 18 376 nieruchomości zamieszkanych, co przekłada się na około 16 000 punktów wywozowych.

Generalnie wdrażanie systemu przebiega zgodnie z założeniami, bez większych problemów.  Jak przy każdej wielkiej zmianie, zanim wszystkie zaangażowane w proces odbioru śmieci podmioty opanują do perfekcji nowe schematy działania, mija trochę czasu. Choć na tle kraju nasze miasto wypada znakomicie, także w  Gdyni nie obywa się jednak bez niedociągnięć. Jakich? Zdarzało się, że firma wywozowa odbierała odpady niezgodnie z harmonogramem lub - incydentalnie - w ogóle ich z nieruchomości nie odbierała - informują pracownicy Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni. Podejmujemy działania interwencyjne na podstawie zgłoszeń mieszkańców - zarówno telefonicznych, jak i mailowych. Podczas spotkania z zarządem firmy Sanipor ustaliliśmy, że firma będzie bezzwłocznie informowała pracowników Urzędu Miasta Gdyni o terminie wywozu odpadów z  nieruchomości, na których zgłoszono brak odbioru. A my te informacje przekażemy osobom zgłaszającym.

Sanipor zapewnia, że harmonogram odbioru odpadów zmieszanych ustabilizuje się pod koniec lipca. Wynika to po części z sukcesywnego zwiększania się liczby pojemników na śmieci na poszczególnych nieruchomościach. Nieco dłużej zajmie dopracowanie  harmonogramu odbioru odpadów segregowanych, ponieważ selektywną zbiórkę odpadów zadeklarowała większa część mieszkańców Gdyni. To z kolei spowodowało wydłużenie tras pojazdów odbierających poszczególne rodzaje odpadów surowcowych.
 
12 lipca z kolei rozpoczęła się wśród właścicieli domów jednorodzinnych dystrybucja zestawów worków do selektywnej zbiórki odpadów surowcowych. Jako pierwsi worki otrzymali mieszkańcy północnych dzielnic Gdyni, czyli Babich Dołów, Oksywia, Obłuża i Pogórza. Trwają dostawy do domów jednorodzinnych w pozostałych dzielnicach. Aby otrzymać worki nie jest konieczna obecność właściciela nieruchomości - worki wrzucane są za płot na teren posesji.

reklama