Gdynia, Wejherowo i członkowie GOM we wspólnym stowarzyszeniu metropolitalnym

Czwartek, 28 Maj 2015

To historyczna chwila! Wczoraj radni Gdyni, a dziś Wejherowa podjęli uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk- Gdynia- Sopot. W ten sposób powstaje jedno, wspólne stowarzyszenie łączące miasta i gminy naszej metropolii.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S) to stowarzyszenie, w które przekształcił się powstały w 2011 roku GOM i które obecnie, po zmianie nazwy, statutu i liczby członków, zrzesza całą metropolię, będąc zarazem instytucją oficjalnie ją reprezentującą wobec rządu i Komisji Europejskiej. Taka forma zrzeszenia jest wynikiem negocjacji prowadzonych przez prezydentów Trójmiasta. Formalnie  zainicjowana została decyzją Walnego Zebrania Członków Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego (GOM) w dniu 13 kwietnia br. Nowy statut oraz nazwa OMG-G-S zostały właśnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i tym samym weszły w życie.
 
W nowoprzyjętym statucie znalazły się zapisy dotyczące nowej roli w procesie wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), częściowo zmienił się także sposób podejmowania decyzji. Stowarzyszenie OMG-G-S będzie pełnić funkcję Związku ZIT i Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.
 
W strukturach Obszaru Metropolitalnego działającego od 2011 r. współpracuje ze sobą 50 samorządów. Ideą współpracy między samorządami jest kształtowanie i integracja najważniejszych polityk mających wpływ na jakość życia mieszkańców. Prezes Zarządu OMG-G-S, prezydent GdańskaPaweł Adamowicz zauważa, że zaistniałe zmiany są początkiem nowej perspektywy. - Po wielu latach rozmów, trudnych nie raz negocjacji udało się nakłonić władze Gdyni do wspólnego działania w ramach jednej metropolii - mówi Paweł Adamowicz. - Jest to dla mnie bardzo radosny dzień, bo w końcu kompromis został osiągnięty i od teraz może być w pełni wykorzystywana siła grupy, tak bliskich sobie samorządów- dodaje.
 
Swoje zadowolenie i wolę współpracy wyrażają prezydenci Gdyni i Wejherowa:

Dzięki otwartości na nasze argumenty, zniknęły przeszkody, które wcześniej blokowały porozumienie - twierdzi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.- Rozpoczynamy nowy etap samorządowej kooperacji. Wspólnie wypracowane wizje staną się podstawą harmonijnego rozwoju. Współpraca ta jest wielkim wyzwaniem, ale też ogromną szansą na uruchomienie potencjału Metropolii - dodaje.
 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa komentuje: - Najważniejsze jest to, że wszyscy dążymy do osiągnięcia naszego wspólnego celu, jaki jest pozyskanie funduszy unijnych na realizację Zintegrowanych Inwestycji TerytorialnychAby samorządy mogły realizować różnego rodzaju zadania w ramach środków unijnych, konieczne było utworzenie stowarzyszenia reprezentującego interesy całej Metropolii. Potencjał poszczególnych samorządów w naszym województwie przysłuży się z pewnością wszystkim miastom i mieszkańcom zrzeszonym w „Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot".

Dziś dla Jutra! Nowa inicjatywa Invest Komfort

Dziś dla Jutra! Nowa inicjatywa Invest Komfort

Z myślą o mieszkańcach Trójmiasta Invest Komfort powołuje inicjatywę „Dziś dla Jutra”. Jej celem jest wsparcie trójmiejskich szpitali, medyków, placówek...
Koronawirus: Raport z Gdyni, Pomorza i Polski [artykuł aktualizowany]

Koronawirus: Raport z Gdyni, Pomorza i Polski [artykuł aktualizowany]

Koronawirus w Gdyni, na Pomorzu i w Polsce – na bieżąco śledzimy sytuację. Sprawdź nasz raport! Tekst aktualizowany.  27.03, godz:...
reklama