Gdyńska Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych

Środa, 24 Kwiecień 2013

Zgodnie z wieloletnią już tradycją w dniach 26 i 27 kwietnia 2013 r. odbędzie się XVIII Gdyńska Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni przy ul. Władysława IV 54. W  piątek Giełda otwarta będzie w godz. 14.00-18.00, a w sobotę w godz. 10.00-13.00.
 
Celem Giełdy jest zapoznanie uczniów klas III gimnazjów z ofertą edukacyjną szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących na rok szkolny 2013/2014. Gdyńskie szkoły ponadgimnazjalne przygotowały bogatą i bardzo atrakcyjną ofertę kształcenia, gwarantującą dobre warunki nauki.
 
Licea ogólnokształcące zmieniają każdego roku dobór przedmiotów realizowanych w  zakresie rozszerzonym zgodnie z zapotrzebowaniami i zainteresowaniami uczniów kończących gimnazja w Gdyni i poza Gdynią. Szkoły zawodowe zamierzają wprowadzić w przyszłym roku szkolnym do swojej oferty edukacyjnej nowe zawody:
- w Zespole Szkół Mechanicznych - lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik wiertnik;
- w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych - cukiernik;
- w Zespole Szkół Usługowych - florysta (w Szkole Policealnej nr 3).
 
Każda ze szkół będzie miała do dyspozycji jedno stanowisko wystawiennicze, a  zainteresowani uczniowie otrzymają informator o szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014.
 
Giełda pozwala gimnazjalistom i ich rodzicom poznać ofertę wszystkich gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych, porozmawiać z ich uczniami i nauczycielami, by świadomie i zgodnie z predyspozycjami dokonać wyboru.
 
Stanowiska wystawiennicze szkół zawodowych są współfinansowane ze środków europejskich w ramach projektu "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy".

reklama