Jakie trzeba mieć uprawnienia, aby zarządzać nieruchomościami?

Poniedziałek, 23 Lipiec 2018

Zgodnie z ustawą deregulacyjną od 2013 roku nie trzeba posiadać żadnych formalnych uprawnień, aby móc wykonywać zawód zarządcy nieruchomości. W związku z nowym prawem, zarządcą może więc zostać każda osoba. Jednak, aby móc swoje zadania wykonywać w pełni profesjonalnie i zdobyć zaufanie klientów, warto zastanowić się nad wyrobieniem licencji.

Licencja zarządcy

Obsługa nieruchomości to spora odpowiedzialność, która wymaga wiedzy z różnych dziedzin – podatków, finansów, ekonomii, prawa, a nawet geodezji. Dlatego jeszcze kilka lat temu licencję musiał posiadać każdy, kto chciał zostać administratorem budynków – był to znak, że dany zarządca wiedzą tą dysponuje. Dziś jednak nie jest ona konieczna, choć jej posiadanie może mieć wiele zalet. Po pierwsze, fakt posiadania licencji to dla klienta znak, że dana osoba podchodzi profesjonalnie do swojego zawodu. Po drugie, to dowód wysokiego zaufania, gdyż aby taką licencję otrzymać, trzeba spełnić konkretne wymagania. I po trzecie, jeżeli planuje się pracować w firmie zrzeszającej zarządców (a nie prowadzić własną działalność gospodarczą), to licencja może być niezbędna, by otrzymać pracę.

Co jest niezbędne, aby uzyskać licencję?

Na początku trzeba wybrać odpowiednią federację, w której licencję chce się wykonać, a następnie zgłosić chęć posiadania takiego dokumentu. Co więcej, przyszły posiadacz uprawnienia musi mieć co najmniej średnie wykształcenie, odbyć kurs kwalifikacyjny i zdać egzamin oraz zaakceptować kodeks etyczny wybranej federacji. Wymagania te nie są trudne do spełnienia, a korzyści płynące z otrzymania licencji zdecydowanie wynagradzają trud uzyskania uprawnienia. Badania pokazują, że to właśnie licencjonowani specjaliści cieszą się największym zainteresowaniem wśród klientów, ponieważ można zaufać ich profesjonalizmowi.

Cechy dobrego zarządcy

Jak widać, zostanie zarządcą, wcale nie wymaga zbyt wielu poświęceń. Zanim jednak zainteresowany zdecyduje się na pracę w tym zawodzie, musi zastanowić się nad tym, czy pasuje na to stanowisko. Jakimi cechami powinien charakteryzować się dobry zarządca? Przede wszystkim powinien świetnie znać się na prawie (zwłaszcza tym bezpośrednio związanym z nieruchomościami), mieć duże poczucie odpowiedzialności, umieć dobrze organizować sobie czas pracy i planować, mieć wysokie umiejętności komunikacyjne i łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz być uczciwym i rzetelnym w swojej pracy.