Już tylko do 28 lutego można składać projekty do tegorocznego gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego!

Piątek, 23 Luty 2018

Do godziny 23:59 w środę, 28 lutego, można składać projekty do tegorocznego gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Jest jeszcze szansa na skorzystanie z podpowiedzi podczas maratonów pisania wniosków. Ostatni z nich odbędzie się w sobotę, 24 lutego, w Strefie StartUp Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni.

Maraton Pisania Wniosków do Budżetu Obywatelskiego to okazja do spotkania z pracownikami wydziałów Urzędu Miasta i jednostek miejskich odpowiedzialnych za realizację projektów zwycięskich w głosowaniu mieszkańców. Jeśli masz pomysł na zmianę w swojej dzielnicy, ale potrzebujesz wskazówek co do tego, jak przygotować dotyczący jej wniosek do Budżetu Obywatelskiego, przyjdź w sobotę, 24 lutego, w godz. 10.00 - 14.00 do Strefy StartUp (PPNT Gdynia, budynek III, al. Zwycięstwa 96/98).

To ostatnia w tej edycji BO szansa na udział w tego typu spotkaniu. Przypomnijmy, że do tej pory maratony pisania wniosków odbyły się na Karwinach, Obłużu, Chyloni i Witominie.

Budżet Obywatelski w Gdyni to coroczne konsultacje, w ramach których zapadają decyzje, na co przeznaczyć część pieniędzy z budżetu miasta. Projekty, które mają podnieść jakość życia w gdyńskich dzielnicach, wymyślają i zgłaszają sami mieszkańcy. Oni też decydują w głosowaniu o tym, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane.

Pula tegorocznego gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego to 5 898 400 zł. Pieniądze te mogą zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięć dotyczących estetyzacji, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, inwestycji czy rekreacji.

Projekt do gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy gdynianin, niezależnie od wieku. Każdy może też przygotować dowolną liczbę projektów dla dowolnej dzielnicy Gdyni – nie musi to być ta, w której mieszkamy. Ważne natomiast, by wartość naszego pomysłu nie przekroczyła puli środków dla danej dzielnicy.

W tym roku po raz pierwszy stworzono możliwość, by część działań opisanych we wniosku była realizowana na terenie różnych dzielnic. Będzie to możliwe pod warunkiem, że:
chodzi o teren w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy, w której realizowana jest większość działań
realizacja projektu na terenie innej dzielnicy jest niezbędna dla osiągnięcia celów projektu

O tym, jakimi kwotami dysponują poszczególne części miasta, przeczytać można na stronie bo.gdynia.pl. Tam też dostępne są wzory wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia projektu oraz dokładne wskazówki dotyczące wypełnienia formularzy.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 28 lutego 2018 roku (decyduje data wpływu do Laboratorium Innowacji Społecznych):

  • elektronicznie – wypełniając wniosek na stronie internetowej www.bo.gdynia.pl
  • osobiście – składając formularz w Laboratorium Innowacji Społecznych przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni, od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 17
  • za pośrednictwem poczty – przesyłając wniosek na adres Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem „Projekt – Budżet Obywatelski”.

We wszystkich sprawach związanych z tegorocznym gdyńskim Budżetem Obywatelskim można kontaktować się z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98 (budynek IV, PPNT w Gdyni, wejście od ulicy Stryjskiej), e-mail: bo@gdynia.pl, tel. 58 727 39 10 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00).