Mieszkanie Plus na Kaczych Bukach – rusza budowa

Poniedziałek, 3 Lipiec 2017

Na Kaczych Bukach w Gdyni powstaną 172 mieszkania w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Z udziałem wicepremiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Wojciecha Szczurka w poniedziałek, 3 lipca, odbyła się inauguracja budowy. Inwestorem jest trójmiejska firma ISN.

– Mieszkanie Plus to impuls rynkowy stworzony przez państwo w celu zwiększenia dostępności mieszkań w Polsce – przekonywał wicepremier Mateusz Morawiecki podczas inauguracji budowy nowoczesnych mieszkań na wynajem w Gdyni. – Jest krokiem w kierunku podniesienia standardu życia Polaków (…) i nie waham się powiedzieć, że jest to dla nas projekt absolutnie priorytetowy. Dzięki niemu możemy doprowadzić do zmiany relacji społecznych w Polsce – dodał.

W ramach programu Mieszkanie Plus budowane są dostępne cenowo mieszkania zarówno w największych metropoliach, jak i w mniejszych miastach, w których od dekad nie pojawiały się nowe projekty mieszkaniowe.

– Naszym celem jest przełamanie barier ograniczających rozwój budownictwa mieszkaniowego w Polsce w trzech najważniejszych wymiarach – zapowiedział w Gdyni wicepremier Mateusz Morawiecki, minister rozwoju i finansów. – W wymiarze finansowym stawiamy na aktywizację inwestycyjną milionów Polaków, m.in. poprzez powszechnie znany na całym świecie system REIT-ów. W wymiarze technologicznym chcemy tworzyć zapotrzebowanie na innowacyjne produkty i tym samym zachęcać przedsiębiorców do kreowania bardziej konkurencyjnych rozwiązań. Z kolei w wymiarze regulacyjnym niezbędne jest uproszczenie procedur administracyjnych i zapewnienie sprawnego transferu nieruchomości publicznych na cele budownictwa mieszkaniowego.

– Gdyński przypadek jest szczególny na tle innych miast. Po raz pierwszy partnerem w programie jest prywatny inwestor – podkreślił prezydent Wojciech Szczurek. – To czytelny sygnał, że model biznesowy programu jest korzystny dla rynku. Wierzę, że deweloperzy w innych miastach pójdą drogą zapoczątkowaną w Gdyni. I dodał – Cieszę się, że Gdynia jest pierwszym dużym polskim miastem, w którym rozpoczyna się budowa w ramach programu Mieszkanie Plus. Dzisiejsza uroczystość to kolejny krok po podpisaniu jesienią ub. r. listu intencyjnego w tej sprawie. Już wtedy podkreślaliśmy, że oferta BGK Nieruchomości skierowana jest do niezwykle istotnej, z punktu widzenia rozwoju i życia miasta, grupy mieszkańców.

Spółka ISN wraz BGKN planują kontynuację i rozwój programu Mieszkanie Plus w Gdyni. W opracowaniu są kolejne realizacje zlokalizowane w dzielnicy Kacze Buki. Wyrazem woli współpracy jest podpisany 3 lipca list intencyjny pomiędzy Gdynią, spółką ISN, a BGK Nieruchomości S.A. Definiuje on działania w zakresie planowania przestrzennego, ustalenia optymalnej struktury lokali mieszkalnych, wielkości budynków, jak i pozostałych parametrów inwestycji. Oznacza także deklarację miasta, dotyczącą rozwoju infrastruktury technicznej, drogowej i innej niezbędnej dla rozwoju rejonu Kaczych Buków.

Warto wspomnieć, że w ramach programu Mieszkanie Plus pierwsze łopaty zostały również wbite pod budowę 215 mieszkań w Wałbrzychu i 329 lokali w Pruszkowie. Wcześniej zainaugurowane zostały inwestycje w Białej Podlaskiej i Jarocinie. Łącznie w przygotowaniu jest ponad 10 tys. mieszkań, z czego ponad 1,2 tys. w budowie.

– Po trzech kwartałach od rozpoczęcia akwizycji w ramach programu Mieszkanie Plus osiągnęliśmy liczbę mieszkań w przygotowaniu trzykrotnie przewyższającą potencjał największych polskich deweloperów. To inwestycje o łącznej wartości powyżej 2 mld zł, będące impulsem prorozwojowym dla polskiej gospodarki – podkreślił Mirosław Barszcz, prezes BGK Nieruchomości. – W Polsce potrzeba działań, które w ciągu najbliższych kilkunastu lat zwiększą podaż mieszkań o około 60–70 tys. rocznie ponad to, co oferuje dziś rynek. Tylko poprzez szeroką i opartą na zaufaniu współpracę instytucji finansowych, deweloperów i samorządów, działających na rzecz mieszkalnictwa dostępnego, możemy efektywnie wypełnić tę lukę – dodał.

Realizacji dostępnych cenowo inwestycji mieszkaniowych służy m.in. konkurs na dom modelowy dla programu Mieszkanie Plus. Do konkursu zgłoszonych zostało 75 prac. Wyniki pierwszego etapu zostały przedstawione 30 czerwca, a ogłoszenie zwycięzców nastąpi 12 września.