Najtrudniejszy okres w roku dla bezdomnych trwa

Wtorek, 2 Kwiecień 2013

Utrzymujący się śnieg i mróz za oknem dla jednych są powodem do radości, dla innych oznaczają najtrudniejszy okres w roku. W tym czasie osoby bezdomne wymagają szczególnej pomocy. Dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni wraz z innymi miejskimi służbami i instytucjami, jak zwykle w okresie zimowym, intensyfikuje wsparcie dla nich.

W Gdyni działa pięć placówek dla bezdomnych, w których schronienie może znaleźć 235 osób. Poza tym MOPS podpisał umowę z 10 schroniskami poza Gdynią, dzięki czemu dysponuje łączną liczbą 382 miejsc, która w razie konieczności zostanie zwiększona. Żadna osoba potrzebująca nie zostanie pozostawiona bez pomocy.

Koordynacją spraw związanych z pomocą osobom bezdomnym na terenie Gdyni zajmuje się Zespół ds. Bezdomnych MOPS (przy ul. Działowskiego 11, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.45, tel. 58 662 00 11, e-mail: bezdomnosc@mopsgdynia.pl ). Osoby, które się tam zgłoszą, otrzymają kompleksową pomoc m.in.: schronienie, posiłek, zasiłek celowy, porady prawnika. Mogą też uczestniczyć w programach dających szansę wyjścia z bezdomności.

Przy okazji - ważny apel. Jeśli widzimy osoby bezdomne w miejscach, które mogą zagrażać ich życiu lub zdrowiu (w opuszczonych budynkach, kanałach, w pergolach śmietnikowych itp.) - zwłaszcza podczas mrozów - nie bagatelizujmy sprawy. Powiadamiajmy o tym służby miejskie. Jeden telefon może uratować życie!

Obecność osób bezdomnych potrzebujących pomocy można zgłaszać nie tylko Zespołowi ds. Bezdomnych. Sygnały całodobowo przyjmują również: Centrum Powiadamiania Ratunkowego (tel. 58 660 22 03 i 58 662 22 04) i Straż Miejska (tel.  986).  

Gdzie w Gdyni znajdują się placówki dla osób bezdomnych?

  • Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy - prowadzone przez MOPS schronisko dla mężczyzn (ul. Chwarznieńska 93, tel. 58 624 95 91), dysponuje 89 miejscami. W budynku kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Placówka dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Schronisko zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną.
  • Zespół Opiekuńczy - prowadzone przez MOPS schronisko dla bezdomnych kobiet (ul. Fredry 3, tel. 58 661 65 26) - 36 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Schronisko zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi  kompleksową pracę socjalną.
  • Stowarzyszenie Alter Ego - Schronisko dla rodzin, prowadzone przez organizację pozarządową (ul. Leszczynki 153, tel. 58 713 57 44). Dysponuje 55 miejsami. Kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. W schronisku osoby potrzebujące otrzymają całodobowy nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.
  • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu, prowadzone jest przez organizację pozarządową (ul. Jana z Kolna 21, tel. 58 781 68 47). 30 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Placówka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W schronisku osoby potrzebujące otrzymają całodobowy nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.
  • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - schronisko z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem (ul. Janka Wiśniewskiego 24, tel. 58 776 20 01). 25 miejsc w schronisku, 10 miejsc interwencyjnych, 13 miejsc dla osób będących w stanie nietrzeźwości. Schronisko prowadzone przez organizację pozarządową, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeb środki czystości, odzież.
reklama