NORDA – Północny Biegun Wzrostu – czas na podsumowanie

Czwartek, 6 Kwiecień 2017

Trzy lata, 21 jednostek samorządu terytorialnego oraz 4 partnerów społeczno-gospodarczych, a także ok. 2,6 mln zł – to siły zaangażowane w realizację projektu „NORDA – Północny Biegun Wzrostu”. Dziś nadszedł czas na podsumowanie przedsięwzięcia. Konferencja zamykająca projekt odbyła się w czwartek 6 kwietnia w Gdyńskim Centrum Filmowym.

„NORDA – Północny Biegun Wzrostu” to wspólny projekt 21 jednostek samorządu terytorialnego wśród, których znalazły się: Gdynia, Cewice, Choczewo, Hel, Jastarnia, Kosakowo, Krokowa, Liniewo, Luzino, Łeba, Lębork i powiat lęborski, Łęczyca, Puck, gmina Puck, Reda, Rumia, Szemudy, Wejherowo, gmina Wejherowo oraz Władysławowo. Ponadto w przedsięwzięcie zaangażowanych było 4 partnerów społeczno-gospodarczych: Akademia Morska w Gdyni, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Liga Ochrony Przyrody i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Dzisiaj z całą pewnością możemy powiedzieć, że bardzo dobrze udało się nam zrealizować ten wspólny projekt, jakim jest „NORDA – Północny Biegun Wzrostu”. W moim przekonaniu współpraca w ramach Forum Norda jest modelowym przykładem współpracy metropolitalnej, opartej na realnych potrzebach i wyzwaniach oraz dobrze dopasowanych narzędziach, które pomagają osiągać wyznaczone cele. – powiedziała wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała podczas spotkania w GCF.

Współpraca w ramach projektu doprowadziła m.in.: do opracowania i przyjęcia do realizacji przez rady miast i gmin dokumentów strategicznych i operacyjnych dla Doliny Logistycznej (Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2020 z perspektywą do 2050 oraz 3 Programy Operacyjne w zakresie: rozwoju gospodarczego, rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami oraz rozwoju transportu) i Nadmorskiego Obszaru Usługowego NORDA (Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2020 z perspektywą do 2050 oraz 3 Programy Operacyjne w zakresie: rozwoju gospodarczego, rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami oraz promocji).

Ponadto opracowano strategię marki i plan komunikacji marketingowej Nadmorskiego Obszaru Usługowego NORDA, co pozwoli na spójną i skuteczną promocję 11 nadmorskich gmin w Polsce i za granicą. Udostępniono także pod wspólnym adresem www.investnorda.pl internetowe bazy danych ofert inwestycyjnych (obecnie jest ich 74), dotyczące gruntów i nieruchomości Doliny Logistycznej i Nadmorskiego Obszaru Usługowego NORDA.

Przypomnijmy, że projekt „NORDA – Północny Biegun Wzrostu” polegał na ścisłej współpracy pomiędzy zrzeszonymi gminami, przedstawicielami różnych instytucji miejskich i gminnych oraz przedsiębiorcami, w celu zwiększenia integracji zarówno społecznej, jak i gospodarczej. Inicjatywa współfinansowana była z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.