Nowe połączenie kolejowe z Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego

Sobota, 15 Marzec 2014

Kontenery na kolej! W myśl tego hasła Bałtycki Terminal Kontenerowy rozwija siatkę połączeń kolejowych. Nowy regularny serwis połączy Gdynię ze Strykowem, gdzie obsługująca połączenie firma Eurontrans uruchomiła w tym roku własny terminal intermodalny.

Do Strykowa koło Łodzi można z Trójmiasta wygodnie dojechać autostradą A1. Dzięki nowemu połączeniu kolejowemu na trasie tej zmniejszy się nieco liczba samochodów ciężarowych, bowiem więcej kontenerów zamiast tirami, transportowanych będzie na szynach. Pociąg ze Strykowa do gdyńskich terminali będzie docierał dwa razy w tygodniu. Nowe połączenie uzupełni już istniejącą bogatą siatkę relacji kolejowych, łączących BCT z blisko dwudziestoma destynacjami.

  • Stryków staje się coraz ważniejszą lokalizacją na logistycznej mapie Polski. Korzystne położenie w centrum kraju i na styku dróg A1 i A2 sprawiają, że powstają tam kolejne inwestycje magazynowe i zwiększa się zapotrzebowanie na przewozy intermodalne - mówi Piotr Frąckowiak, kierownik wydziału kolei BCT. Jesteśmy przekonani, że nowe połączenie odpowie na to zapotrzebowanie i pozwoli na znaczne usprawnienie łańcuchów dostaw dla największych sieci handlowych w naszym kraju.

Bałtycki Terminal Kontenerowy jest jednym z liderów transportu intermodalnego (czyli wykorzystującego więcej niż jeden środek transportu) w Polsce. Od lat zauważalne jest zwiększanie się udziału kolei w ogólnej liczbie przeładunków - w 2013 roku wyniósł on ponad 41%, co plasuje BCT znacznie powyżej europejskiej średniej, wynoszącej ok. 25%. Terminal realizuje tym samym wytyczne polityki transportowej UE, która zakłada do 2030 roku obsługę ponad 35% ładunków drogą kolejową.

reklama