Pomiary powierzchni pól, upraw i gruntów z wykorzystaniem technologii GPS

Poniedziałek, 19 Luty 2018
889990978
1 200.00

Proponujemy Państwu urządzenie do pomiaru powierzchni pól GeoMeter S5. Główne zalety naszego urządzenia: Dokładnie przyporządkowany do danego terenu z uwzględnieniem jego specyfiki, udoskonalony system obliczania miejsca położenia z wykorzystaniem unikalnego oprogramowania. Prosta obsługa naszego urządzenia: wystarczy włączyć i objechać lub obejść wybrany teren, a system sam zapisze obrys mierzonego obszaru i pokaże jego powierzchnię. System pokazuje również obwód i odległości między dowolnymi punktami. Na zapisanych w urządzeniu działkach można stawiać punkty orientacyjne z uwagami i komentarzami. Za pomocą urządzenia GPS GeoMeter S5 można zmierzyć łączną powierzchnię terenów użytkowych, wyliczyć powierzchnię niewykorzystywanych terenów (nasadzenia, nieużytki, wąwozy i.t.d.). Drukowanie w formacie A4 raportów dokonanych pomiarów oraz wydruk map dowolnego pola czy też działki. Wydruk map ogólnych w większych formatach druku (format A1). Tworzenie map ogólnych na bazie map topograficznych, zdjęć lotniczych Ziemi i.t.d. Telefon kontaktowy: 88-999-09-78