Ogólnopolska konferencja Port intermodalny w PPNT

Niedziela, 8 Grudzień 2013
Rozwijanie współpracy związków miast leżących w strefie transeuropejskiego korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk - dla wspólnej promocji i rozwoju infrastruktury tego korytarza, będzie tematem ogólnopolskiej konferencji "Port intermodalny w Gdyni" - w ramach unijnego projektu "Botnicki Zielony Korytarz Logistyczny". Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2013 r. w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni (al. Zwycięstwa 96/98). Początek o godzinie 10.00.

W trakcie wydarzenia planowane jest zawarcie porozumienia 5 związków miast, a także uzgodnienie warunków rozwoju innowacyjnego centrum logistycznego w Gdyni ("port intermodalny").
Transeuropejski korytarz transportowy tworzą porty morskie, lotnicze, linie kolejowe, drogi, drogi wodne śródlądowe, a także tzw. "węzły miejskie" w miastach, leżących w strefie korytarza. "Węzły miejskie" mają integrować infrastrukturę transportową o znaczeniu europejskim - z drogami regionalnymi i lokalnymi a także rozwijać system transportu publicznego. Na rozwój "węzłów miejskich", jak i na rozwój infrastruktury transportowej, przeznaczone są fundusze europejskie.
Korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk należy do 9 priorytetowych tras w Unii Europejskiej. Korytarz rozpoczyna się w Gdyni i Gdańsku. Porty i prowadzące do nich trasy komunikacyjne są intensywnie modernizowane i rozwijane, ale jest jeszcze bardzo dużo brakujących ogniw i "wąskich gardeł" w tym stacja kolejowa Gdynia-Port czy drogi prowadzące do portu (OPAT, "Droga Czerwona").
Drugim celem konferencji gdyńskiej jest popularyzacja europejskich standardów i "dobrych praktyk" w projektowaniu innowacyjnych ("zielonych") systemów logistycznych (centrum logistyczne) - celem zastosowania ich w przyszłym centrum logistycznym w obszarze "Doliny Logistycznej" i portu.
Konferencja przypada w 85. rocznicę poświęcenia portu morskiego w Gdyni. 8 grudnia 1933 r. nastąpiło otwarcie Dworca Morskiego, Wolnego Obszaru Celnego i innych obiektów. Odsłonięto również wówczas tablicę Stefana Żeromskiego przy ul. Świętojańskiej 30. Uczestnicy konferencji zwiedzą port oraz złożą kwiaty pod płytą Stefana Żeromskiego.
reklama