Ogólnopolski zryw wolnych serc – przeciwko uzależnieniom i przemocy

Czwartek, 20 Czerwiec 2013

Od ośmiu lat Komenda Główna Policji realizuje program "Profilaktyka a  Ty" dotyczący ochrony dzieci i młodzieży przed uzależnieniem od narkotyków i przemocą. Po raz pierwszy organizuje "Ogólnopolską Noc Profilaktyki", której główną częścią będzie "Narodowy Zryw Wolnych Serc". W akcję włączyła się też Gdynia. 

Organizatorzy akcji zachęcają, by 22 czerwca 2013 r. (sobota) punktualnie o godz. 16.00 zatrzymać się na rynkach i placach miast, miasteczek, wielkich aglomeracji i maleńkich wsi, położyć prawa dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijać jego rytm. Ten symboliczny gest ma świadczyć, że ludzie mogą działać wspólnie, są wolni od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka, chcą chronić dzieci i młodzież przed narkotykami i  agresją.
 
Program "Profilaktyka a Ty" realizowany jest przez Zespół Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Jego celami są:
- komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów (w tym policyjnych) działań skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami;
 - zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie aktywnych społecznie i  umacnianie asertywnych postaw;
 - inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nakłanianie ich do częstej rozmowy na ten temat z własnymi dziećmi;
 - tworzenie ogólnopolskiej społeczności promującej wśród młodzieży modę na życie bez uzależnień.
 
Społeczność programu tworzą uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy działają w młodzieżowych grupach PaT. Wspierają ich rodzice, wychowawcy, pedagodzy, a także samorządowcy i policjanci. Grupy działają w prawie 100 miastach, powiatach i gminach w Polsce.

reklama