Pilotażowa organizacja ruchu w Orłowie sprawdziła się! Nie będzie korków!

Środa, 4 Lipiec 2018

W połowie czerwca na skrzyżowaniu ulicy Wielkopolskiej i Drogi Gdyńskiej wprowadzona została pilotażowa organizacja ruchu. Wszystko po to, aby usprawnić płynność ruchu, zwłaszcza w godzinach porannych. Takie rozwiązanie trwało trzy tygodnie i wszystko wskazuje na to, że się sprawdziło. Dlatego nowa organizacja ruchu w Orłowie zostaje wprowadzona na stałe.

Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w tym rejonie jest wynikiem coraz większego obciążenia relacji w lewo z ul. Wielkopolskiej w Drogę Gdyńską. Kolejka pojazdów w godzinach szczytu porannego i popołudniowego nie mieściła się na pasie do skrętu w lewo powodując blokowanie lewego pasa ul. Wielkopolskiej, nawet za skrzyżowanie z ul. Inżynierską.

Główną zmianą w stosunku do dotychczasowego oznakowania jest dopuszczenie możliwości skrętu w lewo z ul. Wielkopolskiej w Drogę Gdyńską ze środkowego pasa ruchu. Z tego pasa można też kontynuować jazdę na wprost w kierunku alei Zwycięstwa. Zamontowany został również dodatkowy drugi sygnalizator nad środkowym pasem ruchu dla skręcających w lewo. Oznacza to, że jadąc tym pasem kierowca jadący na wprost stosuje się do sygnalizatora kierunkowego na wprost, a skręcający w lewo do nowo zawieszonego sygnalizatora.

Na sygnalizatorach nad środkowym pasem ruchu wyświetlane sygnały nie zawsze są identyczne. W pierwszej kolejności sygnał zielony obowiązuje tylko dla jadących na wprost (sygnalizator do skrętu w lewo wyświetla sygnał czerwony), następnie sygnał zielony jest wyświetlany zarówno dla jadących na wprost oraz skręcających w lewo. Na koniec cyklu sygnalizacji oba sygnalizatory wyświetlają sygnał czerwony.

Po wprowadzeniu pilotażowej organizacji ruchu przedstawiciele ZDiZ, ZKM oraz Policji przez trzy tygodnie monitorowali nowe rozwiązanie zarówno pod kątem jego efektywności jak i wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

– Monitoring wizyjny systemu TRISTAR pokazał, iż zgodnie z przewidywaniami, na początku z rozwiązania korzystało niewielu kierowców. Każdego kolejnego dnia odnotowywaliśmy zwiększenie liczby pojazdów korzystających ze środkowego pasa do wykonania manewru skrętu w lewo. Ciekawą obserwacją było to, że z nowej organizacji najszybciej zaczęli korzystać kierowcy pojazdów ciężarowych oraz kierowcy przyjezdni – mówi Marcin Zawisza z Zarządu Dróg i Zieleni.

I dodaje:

– Zachowania kierowców w nowej organizacji ruchu są, w zdecydowanej większości przypadków, prawidłowe. W pierwszej kolejności kierowcy korzystają ze skrajnego lewego pasa ruchu, a dopiero kiedy pas ten jest wypełniony, zaczynają ustawiać się na pasie środkowym. Natomiast w szczycie porannym kolejka pojazdów na ul. Wielkopolskiej jest krótsza, a przejazd przez to skrzyżowanie jest płynniejszy – o czym świadczą dane z transportu publicznego o skróceniu czasu przejazdu. Dzięki wdrożeniu rozwiązania zmienione zostały ustawienia brzegowe sygnalizacji świetlnej – system daje mniej zielonego światła na skręcie w lewo w Drogę Gdyńską, które jest przydzielane w zależności od potrzeb: albo wlotowi Drogi Gdyńskiej albo Wielkopolskiej w kierunku Karwin. Dzięki możliwości skrócenia czasu trwania sygnału zielonego na relacji w lewo w Drogę Gdyńską, w szczycie popołudniowym przestaliśmy obserwować zjawisko blokowania skrzyżowania al. Zwycięstwa-Wielkopolska.

Reasumując, po analizie danych z systemu TRISTAR (tydzień przed wdrożeniem oraz pierwszy tydzień wdrożenia, a ostatni tydzień roku szkolnego) można stwierdzić, że zmieniając organizację ruchu na skrzyżowaniu uzyskano następujące efekty:

– skrócenie czasu przejazdu transportu publicznego o 18% w godzinach 7.00-8.00 na odcinku od przystanku Łowicka do przystanku Wielkopolska,
– skrócenie czasu przejazdu transportu publicznego o 2% w godzinach 15.00-16.00 na odcinku od przystanku Redłowo SKM do przystanku plac Górnośląski,
– zmniejszenie kolejki pojazdów oczekujących na skręt w lewo na ul. Wielkopolskiej
– zniwelowanie występowania zjawiska blokowania skrzyżowania al. Zwycięstwa-Wielkopolska w szczycie popołudniowym,
– brak zdarzeń drogowych, których przyczyną jest zmiana organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu.

reklama