Policjanci i psychologowie pomogą rodzinom dotkniętym przemocą domową

Wtorek, 8 Kwiecień 2014

W weekendy i święta w godz. od 18.00 do 2.00 „Niebieski patrol" złożony z policjantów i psychologa pomaga rodzinom dotkniętym przemocą domową. Psychologowie i policjanci udzielają wsparcia ofiarom przemocy, bezpośrednio po zdarzeniu i w miejscu zamieszkania.

Jest to często pierwszy krok do przekonania osoby która dotknięta jest przemocą, że może liczyć na pomoc wykwalifikowanych osób i instytucji. 

Do programu „Niebieski Patrol" zaangażowanych jest (wymiennie) 30 funkcjonariuszy z 6 komisariatów i komendy miejskiej policji. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom zdarzenia, ewentualna izolacja osoby stosującej przemoc (niejednokrotnie znajdującej się pod wpływem alkoholu), lub przeprowadzanie z nią rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej . Trzech psychologów (wymiennie) z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni w „Niebieskim Patrolu" zapewnia natychmiastowe wsparcie, wstępną diagnozę i ocenę sytuacji. Ich zadaniem jest także opanowanie silnych emocji osób doznających przemocy, ustalenie na najbliższy czas planu działania, przekazanie informacji o miejscach, w których można uzyskać pomoc i wsparcie. 

W Gdyni „Niebieski Patrol" działał już w latach 2011 i 2012, gdy odbyło się ok. 180 dyżurów, w ramach których przeprowadzono ok. 60 interwencji. Był on częściowo finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W tym roku realizacja programu jest możliwa dzięki środkom gminnym, pozyskanym z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych (ok. 60 tys.zł).

reklama