Pomorski Klaster Rzeczny - Konferencja Partnerstwo na Rzecz Ekologicznego Transportu

Czwartek, 21 Marzec 2013

Konferencja "Pomorski Klaster Rzeczny. Partnerstwo na rzecz ekologicznego transportu" odbędzie się 22 marca w siedzibie WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

W ramach konferencji przewidziano trzy moduły tematyczne. Pierwszy poświęcony będzie działaniom urzędów marszałkowskich na rzecz zagospodarowania Wisły. Wystąpią przedstawiciele urzędów zajmujący się sprawami dróg wodnych: Zbigniew Ptak (Pomorski UM), Rafał Modrzewski (Kujawsko-Pomorski UM) i  Jerzy Wcisła (Warmińsko-Mazurski UM). Druga część będzie relacją z  prowadzonych badań i analiz dotyczących wykorzystania Wisły dla potrzeb transportu pasażerskigo i towarowego oraz współpracy polsko-rosyjskiej wykorzystującej Zalew Wiślany. Przewiduje się dyskusję założeń strategii Klastra i podpisanie porozumienia klastrowego.

Zapraszamy serdecznie osoby, firmy i instytucje związane z zagadnieniami żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej oraz gospodarki morskiej i wodnej.

Pomorski Klaster Rzeczny to inicjatywa wspólna uczelni, przedsiębiorców oraz organizacji samorządowych: Związku Miast i Gmin Morskich i Związku Miast Nadwiślańskich. Od klastra oczekuje się działań na rzecz ożywienia żeglugi na Wiśle i na międzynarodowych drogach wodnych E-70 (Antwerpia - Kłajpeda / Królewiec) i E-40 (Gdańsk - Warszawa), jak również wzmocnienia możliwości transportowych dla portów wschodniego Wybrzeża.

reklama