Ponad 16 tysięcy obcokrajowców zgłoszonych do ZUS na Pomorzu

Piątek, 9 Czerwiec 2017

Na ulicach, a czasem w miejscu pracy co raz częściej spotykamy obcokrajowców. Są wśród nich to nie tylko turyści, czy studenci, ale też tacy, którzy na Pomorzu  pracują, czy prowadzą własne firmy. Co na ich temat mówią dane ZUS? 

Na koniec pierwszego kwartału 2017 r.  liczba obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS przekroczyła 330 tys. Oznacza to, że od połowy 2016 r.  przybyło ich blisko 100 tys.  Ponad połowa z nich (ok. 190 tys.) to osoby będące pracownikami, a 16 tys. prowadzi własną działalność gospodarczą bądź współpracuje przy jej prowadzeniu. Rzeczywista liczba obywateli innych państw pracujących w Polsce może być jeszcze większa, ponieważ część z nich nie ma ubezpieczenia.

W pomorskim ubezpieczonych jest w ZUS jest blisko 16 tys. cudzoziemców, co plasuje nas na siódmym miejscu w kraju.  Prawie połowa z nich to pracownicy, ale jest też ponad 900 prowadzących działalność gospodarczą. Podobnie jak w całym kraju ponad 70 % ubezpieczonych w naszym województwie cudzoziemców stanowią obywatele Ukrainy. Druga grupę stanowią obywatele Białorusi, których jest 728.  Kolejni są Rosjanie (534) i Mołdawianie (293), którzy na czwartej pozycji zastąpili Niemców. Pozostałe pozycje zajmują właśnie Niemcy,  a dalej Brytyjczycy i Chińczycy. 

Za wyjątkiem sytuacji, gdy wyklucza to umowa między Polską a krajem macierzystym pracownika, zatrudniony w Polsce, przez polskiego pracodawcę cudzoziemiec podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce. Z punktu widzenia naszego systemu emerytalnego im więcej jest ubezpieczonych, płacących składki w Polsce, tym lepiej dla kondycji tego systemu.