Pracujesz w kraju na rzecz zagranicznych firm? Sprawdź jak opodatkować przychody

Czwartek, 19 Marzec 2015

Pracujesz w Polsce, ale na rzecz zagranicznego pracodawcy? Nie wiesz, gdzie rozliczyć podatek - w Polsce, czy w kraju pochodzenia pracodawcy? Oto kilka uwag, jak ustrzec się przed popełnianiem błędów związanych z rocznym rozliczeniem podatkowym.

Przepisy prawne 

Rozliczanie przychodów uzyskiwanych w pracy wykonywanej dla zagranicznego pracodawcy regulują: 

  • ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • umowy międzynarodowe zawierane przez Rzeczpospolitą z innymi państwami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i zysków majątkowych

Sprawdź, jaki masz obowiązek podatkowy

W Polsce obowiązują dwa rodzaje obowiązku podatkowego: nieograniczony oraz ograniczony obowiązek podatkowy. Pierwszy z nich odnosi się do wszystkich osób fizycznych, które zamieszkują na terytorium Polski i to bez względu na położenie źródła dochodu (czyli zamieszkanie lub lokalizację dotyczącą pracodawcy).

Zgodnie z naszym prawem, za osobę zamieszkującą terytorium Rzeczpospolitej zalicza się osoby fizyczne, które posiadają na terenie RP tak zwany ośrodek interesów życiowych w znaczeniu osobistym lub gospodarczym (na przykład najbliższą rodzinę, pracę itp.), lub takie które przebywają na terenie Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. – wyjaśnia doradca podatkowy Aneta Miakinko z firmy Legis. 

Nieograniczony obowiązek podatkowy zatem obowiązuje wszystkich, którzy zamieszkują teren RP i nakłada na nich obowiązek uiszczania podatków od całości uzyskiwanych przychodów w naszym kraju, niezależne od źródeł dochodu. Wystarczy spełniać jeden z wymienionych powyżej warunków, aby płacić podatki w Polsce. Jeśli mieszkasz na terenie Polski to nie ma znaczenia fakt, z jakim pracodawcą podpisujesz umowy – może on pochodzić zarówno z krajów Unii Europejskiej, jaki spoza UE i tak podatki będą płacone w RP. 

Z kolei ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy tych osób, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski (czyli mieszkają krócej niż 183 dni w roku podatkowym lub nie mają tutaj ośrodka interesów życiowych) – wtedy w Polsce płacą podatki wyłącznie od przychodów osiąganych w naszym kraju. 

Do naszego biura księgowego  często trafiają osoby, które nie potrafią rozwiązać zawiłości naszego systemu podatkowego. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, nasza firma prowadząca księgowość  z pewnością pozwoli rozwiać wszelkie zastrzeżenia związane z rozliczeniem podatkowym. - mówi Wojciech Ledemann z Legis.

reklama