Premiera karty Gdynia Rodzinna

Czwartek, 3 Październik 2013

Karta Gdynia Rodzinna to kolejny element programu Gdynia Rodzinna. Celem jej wprowadzenia jest zwiększenie dostępności do kultury, imprez sportowych i rekreacji, szczególnie przez stworzenie i rozwijanie katalogu ulg - zarówno w ofercie instytucji miejskich jak i partnerów prywatnych.

To ważny element programu Gdynia Rodzinna wyrównujący szanse gdyńskich rodzin. Dziś zakup czterech biletów wstępu to duży wydatek. Chcemy to zmienić. Zapraszamy wszystkich, którzy w  zamian za promocję swoich usług zaproponują specjalne rodzinne stawki - mówi Beata Szadziul, pełnomocnik prezydenta odpowiedzialna za politykę rodzinną w mieście.

Lista partnerów programu będzie publikowana na stronie internetowej www.gdyniarodzinna.pl. Jako pierwsi włączyli się m.in. Centrum Nauki Eksperyment, Centrum Kultury, Muzeum Miasta Gdyni, firm Makaraka i Galeria Malucha. Karta umożliwi też zakup tańszych biletów na mecze gdyńskich drużyn sportowych.

Karta Gdynia Rodzinna przeznaczona jest dla rodzin zameldowanych w Gdyni na pobyt stały, czasowy lub zamieszkujących w Gdyni i odprowadzających podatek do gdyńskiego Urzędu Skarbowego. Starać się o nią mogą rodziny składające się z jednego rodzica, obojga rodziców, opiekuna lub opiekunów prawnych mających na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci w wieku do 18-tego roku życia. Karta wyróżnia się na tle innych polskich miast ponieważ dotyczy wszystkich rodzin. Wystarczy mieć jedno jedno dziecko - mówi Beata Szadziul.

Z ulg objętych programem karty będzie mogła skorzystać zarówno cała rodzina, jak i poszczególni jej członkowie oddzielnie. Zakres ulg określają indywidualnie partnerzy programu. Każdej rodzinie przysługuje jedna karta.

 

Wnioski o wydanie karty można znaleźć :
- w Informacji w siedzibie Urzędu Miasta na Al. Piłsudskiego
- w Informacji Turystycznej na ul. 10 lutego
- w InfoBox
- w biurach Rad Dzielnic
- pobrać ze strony www.gdyniarodzinna.pl
- pisząc na adres rodzina@gdynia.pl
- u partnerów programu na www i dostępne w wersji drukowanej

Wypełnione wnioski,  wypełnione i podpisane przez wnioskodawców składać można w punktach:
- w Kancelarii w siedzibie Urzędu Miasta na Al. Piłsudskiego
- w Informacji Turystycznej na ul. 10 lutego
- w InfoBox
- w biurach Rad Dzielnic
- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Gdyni - Biuro Prezydenta, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój: 114
- Kancelarii Ogólnej w siedzibie Urzędu Miasta na Al. Piłsudskiego oraz w  siedzibie UM na ul. 10 lutego, za pomocą operatora pocztowego lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

reklama