Przystosowanie biura dla osoby z niepełnosprawnością ruchową

Środa, 25 Lipiec 2018

Trendy panujące na rynku pracy korzystnie wpływają na szanse osób niepełnosprawnych w zakresie znalezienia satysfakcjonującej pracy. Jak zatem przystosować firmę do możliwości poruszania się po niej również osób z niepełnosprawnościami ruchowymi?

Istnieje wiele dziedzin, w których najważniejsze jest posiadanie unikalnych kompetencji, za to niepełnosprawność, w tym poruszanie się na wózku inwalidzkim, w żaden sposób nie wpływa na jakość pracy w takim zawodzie. Coraz częściej, choćby w obszarze IT, słyszymy o możliwości pracy zdalnej lub współpracy firm z freelancerami. Mimo to nadal większość zawodów jest związanych z choć częściową obecnością pracownika w biurze. Według danych średniorocznych na rok 2017 przedstawionych przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Niepełnosprawnych, okazuje się, że wskaźnik zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych wynosi 26,3%, natomiast współczynnik aktywności zawodowej (28,9%) wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 2,1punktu procentowego. Co więcej, roczne statystyki zgromadzone w przedziale dziesięciu lat (w latach 2008–2017) świadczą o bardzo pozytywnym trendzie w obszarze aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Upośledzenie narządu ruchu, a wymagania techniczne

Do szeroko pojętej definicji dysfunkcji ruchowej kwalifikują się osoby, których upośledzenie wynika m.in. z amputacji kończyn, deformacji lub chorób reumatycznych, a nawet uszkodzeń rdzenia kręgowego. W biurze, z którego będzie korzystać również osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, warto zwrócić uwagę, by przedmioty i narzędzia pracy znajdowały się w zasięgu rąk, czyli 50–80 cm w poziomie oraz 150 cm w pionie. Drzwi powinny mieć minimum 90 cm szerokości, a progi w drzwiach nie powinny być wyższe niż 20 mm. W jadalniach przeznaczonych dla pracowników należy zachować 1,1 m2 powierzchni na jednego pracownika. Warto też zadbać o wyposażenie biura w biurka o większej powierzchni, aby osoba poruszająca się na wózku miała swobodę przemieszczania się oraz dużą powierzchnię pracy. W przypadku zatrudniania osób ze schorzeniami kręgosłupa można zakupić wygodne fotele do biurka, pamiętając, by był wyposażony w podłokietniki oraz zagłówek z możliwością regulacji punktu lędźwiowego. Jeśli przystosowujemy biuro do potrzeb osoby z dysfunkcją ruchową, będziemy potrzebowali wielu nowych elementów wyposażenia pomieszczeń. Jeśli złożymy zamówienie u jednego dostawcy, możemy liczyć na rabaty oraz darmową dostawę. Jedną z firm posiadających w swojej ofercie uniwersalne meble, odpowiednie zarówno dla pracowników w pełni zdrowych, jak i dla poruszających się z pomocą kul czy wózka, jest AJ Produkty. Firma posiada w swojej ofercie także standardowe elementy wyposażenia biura, takie jak kosze do segregacji śmieci czy tablice suchościeralne.

Koszty przystosowania biura pod kątem osób z dysfunkcją narządu ruchu 

Poza rabatami od dostawcy, możemy zainteresować się również różnymi formami finansowania zakupu nowego wyposażenia. Pracodawcy mogą się ubiegać np. o zwrot kosztów z PFRON w przypadku nabycia lub adaptacji urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy. Można też liczyć na zakup i autoryzację oprogramowania na użytek osób niepełnosprawnych oraz zakup nowego wyposażenia i mebli dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów adaptacji jest zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na minimum 36 miesięcy. Pracodawcy zatrudniający powyżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty powinni zatrudniać 6% osób niepełnosprawnych. Za nieobsadzony etat pracodawca wnosi na rzecz PEFRON składkę wynoszącą 40,65% przeciętnego wynagrodzenia. To oznacza, że – według aktualnie obowiązujących przepisów – pracodawcy są zobligowania do zatrudniania osób ze stwierdzonymi niepełnosprawnościami.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się często z dostosowaniem pomieszczeń poprzez m.in. zakup nowych mebli oraz reogranizację układu wyposażenia biura. Jednak korzystając z produktów takich firm jak AJ Produkty, możemy zakupić wszystkie potrzebne nam elementy biura spełniające również parametry wymagane dla pracowników z niesprawnym układem ruchu.