Rok 2013 był rokiem rekordowym dla gdyńskiego portu

Piątek, 14 Luty 2014

Tradycyjna już konferencja prasowa, prezentująca wyniki za rok ubiegły oraz zamierzenia na kolejny rok, odbyła się wczoraj w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Zarząd Spółki przedstawił podsumowanie działalności Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w roku ubiegłym, jak również osiągnięte w 2013 roku wielkości przeładunków w Porcie Gdynia. Przedmiotem prezentacji była również ubiegłoroczna działalność inwestycyjna Zarządu Portu oraz plany w tym zakresie na 2014 rok.

Zakończony 2013 rok był rokiem  rekordowym dla gdyńskiego portu z wielu względów. Jest wśród nich najwyższa w 91-letniej historii portu wielkość przeładunków ( 17,66 mln ton), najlepszy wynik w grupie ładunkowej drobnicy (ponad 11 mln ton), czy też największa liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków unijnych, na łączną kwotę dofinansowania - ponad 210 mln zł.

W osiąganiu rekordowych rezultatów niewątpliwie udział swój ma niebagatelna działalność inwestycyjna Zarządu Portu, sprzyjająca  utrzymaniu silnej pozycji konkurencyjnej Gdyni wśród portów Morza Bałtyckiego. W latach 2003 - 2013  ZMPG-a S.A. zainwestował

w rozbudowę i modernizację portu ok. 763 mln zł ( w tym około 77% w infrastrukturę portową). Z zainwestowanych kwot około 687 mln zł pochodzi ze środków własnych (tj. z przychodów ZMPG-a S.A. i prywatyzacji spółek portowych) oraz około 76 mln zł

z funduszy europejskich (Fundusz Spójności UE, Norweski Mechanizm Finansowy ). Wielkość planowanych nakładów inwestycyjnych  na lata 2014-2016 to kolejne 737 mln zł.

reklama