Rozpoczęła się rekrutacja do projektu Uczeń-Naukowiec

Poniedziałek, 30 Wrzesień 2013

Jesteś uczniem? Chcesz zostać naukowcem? Laboratorium PPNT w  Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym (al. Zwycięstwa 96/98) zaprasza młodzież pomorskich szkół ponadgimnazjalnych do udziału w projekcie Uczeń-Naukowiec, realizowanym w ramach programu Ścieżki Kopernika.
 
Uczniowie wybierać będą spośród takich dziedzin, jak: mikrobiologia, biologia molekularna lub hodowla roślin in vitro i realizować ciekawe zadania badawcze wspólnie z naukowcami z Laboratorium PPNT i Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Do 20 listopada br. zainteresowani mogą zgłaszać się do udziału w projekcie wypełniając formularz na stronie internetowej: http://ppnt.pl/uczen-naukowiec. Spośród zgłoszeń wyłonionych zostanie 40 uczestników, którzy stworzą 8 zespołów badawczych. Wspólnie zrealizują ciekawe zadania badawcze, przeprowadzą liczne eksperymenty oraz poszerzą wiedzę  teoretyczną i  praktyczną.
 
Przedsięwzięcie "Ścieżki Kopernika" to grupa projektów mających na celu popularyzację nauki wśród lokalnej społeczności, w szczególności wśród młodzieży szkolnej. W ramach konkursu wyłonionych zostało 16 projektów (po jednym na każde województwo), zwycięskim w województwie pomorskim okazał się projekt pt. Uczeń-Naukowiec przygotowany przez konsorcjum InnovaBio Pomorze, które tworzą Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i  Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni oraz Laboratorium PPNT.
 
Projekt ten otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

reklama