Rynek pracy w Gdyni – charakterystyka

Piątek, 18 Sierpień 2017

Pod koniec czerwca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni zarejestrowanych było 3478 bezrobotnych. Ich liczba spadła o 4% względem wcześniejszego miesiąca. Nowe miejsca pracy pojawiły się między innymi dzięki firmie DNV GL planującej zatrudnić w najbliższym czasie około 200 księgowych. Również stocznia CRIST sygnalizowała duże zapotrzebowanie na spawaczy, monterów, ślusarzy i mechaników okrętowych. Rekruterzy ciągle poszukują osób o odpowiednich kwalifikacjach. Mają coraz większy problem ze znalezieniem pracowników fizycznych.

Bezrobocie a oferty pracy

Czteroprocentowy spadek bezrobocia powoduje, firmy nie są w stanie przyciągnąć nowych kandydatów, szczególnie jeśli chodzi o branżę produkcyjną. Obawy pracodawców wzrosły po wprowadzeniu programu 500+. Rekruterzy pragnący zatrudnić informatyków sięgają po sposoby takie jak wypłacanie premii za polecenie specjalisty. Zwiększone zapotrzebowanie na pracowników zauważa się też w branży BPO/SSC. Kolejne firmy szukają młodych kandydatów z mniejszym doświadczeniem, ale z bardzo dobrą znajomością języków obcych.

Znajdź atrakcyjne zatrudnienie w Gdyni - sprawdź.

Aktywizacja

W Gdyni można odnaleźć inicjatywy, których celem jest pomoc w powrocie na rynek pracy. Ciekawym projektem wydaje się program „Wróć do pracy z LIS i PPNT”. Do udziału zaprasza się osoby długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej, borykające się z problemami mieszkaniowymi. Uczestnicy rozmawiają o możliwościach i kierunkach kariery zawodowej, analizują swoje kompetencje i planują konkretne działania. Podczas warsztatów doskonalą też umiejętności autoprezentacji, panowania nad stresem i przygotowywania atrakcyjnego CV.

Zawody deficytowe

Pośród zawodów deficytowych znaleźli się programiści, analitycy systemów operacyjnych, agenci ubezpieczeniowi, lekarze, dekarze i elektrycy. Ze znalezieniem pracy nie będą mieli problemu sprzedawcy, kucharze, murarze, monterzy, ślusarze, tapicerzy, spawacze i samodzielni księgowi. Nowych pracowników chętnie przyjmuje się w branży budowlanej, produkcyjnej, transportowej, w handlu, medycynie, logistyce i przetwórstwie rybnym.

Zawody nadwyżkowe

W Gdyni jest zbyt wielu architektów, dziennikarzy, nauczycieli, fotografów, kulturoznawców, biotechnologów i chemików. Trudno odnaleźć wolny etat w biurze podróży, w administracji publicznej, w kwiaciarniach i szkołach. Psycholodzy, konserwatorzy zabytków, filolodzy i prawnicy muszą przygotować się na niewielką liczbę ofert i perspektywę poszukiwania zatrudnienia w innym mieście.

Na gdyńskim rynku pracy spada bezrobocie, brakuje pracowników fizycznych, a branża IT rozwija się niezwykle dynamicznie. Przeprowadza się też kolejne rekrutacje w centrach usług wspólnych. Nieduże zainteresowanie kandydatów, szczególnie w przypadku ofert dotyczących prac fizycznych, najprawdopodobniej rekompensowane będzie zatrudnianiem osób ze Wschodu. Z pewnością pracodawcy zwrócą większą uwagę na posiadanie kompetencji miękkich, takich jak umiejętność pracy w zespole, zakładając, że łatwiej przeszkolić pracownika w zakresie jego przyszłych obowiązków, niż od podstaw nauczyć go komunikatywności.