Ścieżka rowerowa na gdyńskich Karwinach gotowa

Środa, 20 Sierpień 2014

Gotowy jest już fragment ścieżki rowerowej na gdyńskich Karwinach, wzdłuż ul. Chwaszyńskiej. Firma remontowa w poniedziałek 18 sierpnia 2014 zakończyła prace na niemal 300 metrowym fragmencie pomiędzy stacją benzynową a ulicą Małe Karwiny. Za jednym zamachem chodnik także został odnowiony.

  • Oprócz nawierzchni, zmienił się też układ tego ciągu komunikacyjnego. W rejonie ul. Zapolskiej droga dla rowerów została poprowadzona po zewnętrznej stronie skrzyżowania w celu zmniejszenia liczby miejsc kolizji ruchu pieszych z ruchem rowerowym. W dotychczasowym układzie na tym krótkim odcinku ścieżka przecinała chodnik trzykrotnie - tłumaczy Rafał Studziński, miejski oficer rowerowy. Jednocześnie przejście wraz z przejazdem przez ul. Zapolską zostanie przesunięte w kierunku przychodni o odległość umożliwiającą pojazdom osobowym wyjeżdżającym z ul. Zapolskiej zatrzymanie przed ul. Chwaszczyńską w sposób niekolidujący z przejściem i przejazdem - dodaje.

W kolejnych latach mieszkańcy Karwin i Małego Kacka mogą spodziewać się wyremontowania odcinka poniżej ul. Strzelców do ul. Racławickiej wzdłuż ul. Wielkopolskiej. Odcinek ciągu rowerowego i pieszego w okolicach przystanku Myśliwska, ale także za ulicą Górniczą jest również w planach remontowych Zarządu Dróg i Zieleni.

Remont drogi rowerowej w ciągu ul. Chwaszczyńskiej jest realizowany w ramach zadania BYPAD nr 5.1 "Usunąć niespójności z obowiązującymi od 2012 roku standardami jakości na istniejących drogach o dużym znaczeniu komunikacyjnym". Koszt inwestycji to ok. 300 tys. zł brutto.

Dodajmy, że w tym roku ZDiZ w Gdyni wyda na remonty dróg rowerowych około miliona złotych. Do tej pory między innymi połączono dwie drogi rowerowe na ul. Sportowej, wyremontowano przejazdy rowerowe przy parkingu w Kolibkach (przy pomniku II MPS). Niedługo rozpocznie się również remont pasów ruchu dla rowerów na ul. Dickmana.

reklama