Spedycja morska – zakres czynności i łańcuch logistyczny

Wtorek, 9 Grudzień 2014

Transport morski stanowi podstawę światowego handlu – tą drogą przewożonych jest około 80 procent wszystkich towarów. Każdy, kto myśli poważnie o imporcie drogą morską, powinien znać związane z nim procedury.

Proces spedycyjny przeważnie nadzoruje wyspecjalizowana firma. Gdy dojdzie do porozumienia stron między spedytorem a odbiorcą towaru, wypełniane są dokumenty, w których przedstawia się strony, najważniejsze terminy i formułę transportową. W wielu przypadkach potrzebne są też dodatkowe dokumenty, takie jak pozwolenie wywozu i specyfikacja towaru.

Dokumentacja 

Podczas spedycji morskiej używa się dokumentów transportowych w formie instrukcji i zleceń. Spedytor dba także o wypełnienie konosamentu, a także listu przewozowego. Następnie konieczne jest wystawienie zestawienia ładunkowego, powiadomień i zaświadczeń oraz faktur. Jeśli dojdzie do uszkodzenia towaru, wypełnia się protokół szkodowy i protokół rozbieżności. Rodzajów dokumentów jest znacznie więcej i zależą one od specyfiki zlecenia.

Etapy przewozu

Aby doszło do sprowadzenia towaru, w pierwszej kolejności wystawia się zlecenie spedycyjne, co jest powiązane z negocjacjami ze spedytorem. Po rozmowach zwieńczonych sukcesem spedytor zakłada teczkę na dokumenty i przeprowadza dalsze czynności.

W drugim etapie powiadamia się eksportera, który zajmuje się załadowaniem towarów na statek wskazany przez spedytora. Teraz w jego gestii jest wystawienie dokumentów na przeładunek towaru oraz składowanie go w należytym miejscu.

Towar jest następnie ładowany do kontenera i dociera do portu załadunkowego. Na dwa dni przed wpłynięciem statku do portu spedytor musi sporządzić listę ładunkową. Po wyładunku towar sprawdza się i odprowadza się opłaty celne. W wielu przypadkach rola spedytora to także zorganizowanie transportu towaru do odbiorcy. Końcowym etapem jest odebranie należności za przeprowadzone działania. 

Opis kompetencji osób 

W spedycji morskiej największa odpowiedzialność leży po stronie spedytora. Zawiera on umowy z przewoźnikiem i monitoruje przebieg transportu, a także ubezpiecza towar (źródło: http://www.log24.pl/artykuly/oc-spedytora-czyli-za-co-odpowiada-a-za-co-nie-odpowiada-spedytor,526).

Nadawca, czyli w wielu przypadkach producent, odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie towaru i to on zawiera umowę przewozu z armatorem. Może korzystać także z usług załadowcy.

Kolejną stroną w spedycji morskiej jest przewoźnik, którego rolę opisuje kodeks cywilny. Często ta usługa jest zlecana podwykonawcom, co powoduje problemy w przypadku uszkodzenia towaru z winy przewoźnika.

Prawo definiuje też odbiorcę przesyłki, ale wbrew obiegowej opinii nie jest on zwykle stroną umowy przewozu, gdyż zleca się to innym firmom. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie net-cargo.pl.

 

reklama