W Gdyni złożono 95% deklaracji

Środa, 5 Czerwiec 2013

W Gdyni złożono ponad 16 tys. deklaracji o odpadach. Miasto spodziewa się 17 tys., co oznacza, że wpłynęło już 95% deklaracji. A teraz najważniejszym zadaniem jest rozpowszechnienie informacji o zasadach segregacji odpadów.
 
Kampania informacyjno-edukacyjna "Śmieci od nowa"
 
Rozpoczął się kolejny etap kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej segregacji odpadów "Śmieci od nowa". Akcja jest prowadzona podczas festynów organizowanych przez rady dzielnic. Najbliższe odbędą się:
- 8 czerwca - Chylonia, w ramach Święta ulicy Chylońskiej;
- 22 czerwca - Obłuże, podczas festynu rodzinnego w Parku przy Stawku;
- 30 czerwca - Orłowo, podczas festynu dzielnicy.
 
Plakaty informujące o zasadach segregacji odpadów znajdą się w środkach komunikacji miejskiej. W najbliższych tygodniach plakaty trafią też do wszystkich wspólnot oraz spółdzielni. Będzie można wywiesić je w  klatkach schodowych i na tablicach informacyjnych. Wśród gdynian, za pośrednictwem spółdzielni i wspólnot, rozpowszechnianych jest 100 tys. ulotek pokazujących, w jaki sposób segregować odpady.
 
W planach jest także przygotowanie 8 scenariuszy lekcji skierowanych do dzieci ze szkół podstawowych, dotyczących nowych zasad zbierania i odbierania odpadów komunalnych w Gdyni. Zajęcia ruszą z nowym rokiem szkolnym. Wówczas rozpocznie się tez seria wykładów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
 
Bezpłatne worki na odpady surowcowe zbierane w sposób selektywny
 
Do końca czerwca br. wszystkim właścicielom nieruchomości jednorodzinnych w  Gdyni, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów, firma Sanipor dostarczy zestaw 4 worków na odpady (na szkło, papier i dwa na plastik). Ilość worków dostosowana jest do zaplanowanej częstotliwości odbierania odpadów surowcowych. Zapełnione worki będą odbierane, a za każdy właściciele otrzymają nowy, pusty worek na dany rodzaj odpadów. Worki dostarczane będą całkowicie nieodpłatnie jako forma promocji zasad selektywnego zbierania i odbierania odpadów. Będzie tak na pewno do końca 2013 r.

reklama