Węzeł Karwiny wiąże Gdynię i Sopot

Czwartek, 6 Listopad 2014

Gdynia i Sopot wspólnie zbudują Węzeł Karwiny na trasie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Prezydenci obu miast w środę 5 listopada 2014 roku podpisali porozumienie, którego celem będzie stworzenie transportowego węzła integracyjnego wokół przystanku PKM Gdynia Karwiny oraz zapewnienie jego prawidłowej dostępności komunikacyjnej z terenów Gdyni i Sopotu. 
 
W ramach realizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, w Gdyni powstaną dwa przystanki: Gdynia-Stadion a także Gdynia-Karwiny. Oba mają kosztować około 34-35 mln złotych. Ale same przystanki nie spełniałyby swojej funkcji, gdybyśmy nie doprowadzili do zintegrowania transportu wokół nich - powiedział przy okazji  podpisania porozumienia Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Komisja Europejska wyraźnie formułuje priorytety na najbliższy okres programowania. Jednym z nich jest transport publiczny. Dziś śmiało możemy powiedzieć gdynianom, sopocianom, wszystkim mieszkańcom Pomorza, że jednym z działań w tym kierunku jest kolej metropolitalna i budowa węzłów integracyjnych. Cieszę się, że prezydenci obu miast już teraz, kiedy nawet jeszcze nie są zakończone negocjacje z Komisją Europejską na temat ostatecznego kształtu Regionalnego Programu Operacyjnego, rozpoczynają współpracę, która zaowocuje korzyściami dla mieszkańców całego regionu  - podkreślił marszałek.
 
Oba miasta w myśl porozumienia przygotują kompletną dokumentację aplikacyjną niezbędną do uzyskania współfinansowania przedsięwzięcia, w szczególności przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, np.: Studium Wykonalności Przedsięwzięcia, dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Gdynia i Sopot także wspólnie pozyskają finanse na realizację węzła w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.
 
Zakres przedsięwzięcia obejmować będzie:
- budowę infrastruktury węzła z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. drogi, chodniki, place i inne obiekty - tunele i kładki wyposażone w pochylnie oraz windy umożliwiające swobodne poruszanie się, automaty do sprzedaży biletów, monitoring węzła), - budowę parkingów Bike&Ride, Park&Ride oraz Kiss&Ride, 
- dostosowanie niezbędnej infrastruktury transportu publicznego (m.in. przystanki, zatoki, dworce, wiaty);
- przebudowę niezbędnej infrastruktury drogowej w obrębie Węzła Karwiny oraz dróg prowadzących do węzła z terenu zarówno Gdyni, jak i Sopotu;
- budowę dróg rowerowych prowadzących do Węzła Karwiny z terenu zarówno Gdyni, jak i Sopotu.
 
Według założeń, przygotowanie dokumentacji rozpocznie się w roku 2015, z kolei realizacja przedsięwzięcia ruszy najwcześniej w roku 2016. Jego szacowany wstępnie koszt to około 80 milionów złotych, a  unijne dofinansowanie wyniesie około 70% wartości. 
 
Podpisane dziś porozumienie jest skutkiem zmieniającej się rzeczywistości obu miast. Pomorska Kolej Metropolitalne jest jednym z elementów, które w sposób rewolucyjny  tę rzeczywistość zmieni. Powstaną zupełnie nowe przyzwyczajenia komunikacyjne, a węzły komunikacyjne wokół przystanków PKM mają to ułatwić - powiedział Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Kluczem do nowych, nowoczesnych rozwiązań jest zapewnienie PKM pasażerów. Dlatego prowadząc dyskusje i rozważając jakie przedsięwzięcia są najistotniejsze z punktu widzenia trzech miast Gdyni, Sopotu i Gdańska doszliśmy do wniosku, że w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest budowa węzłów integracyjnych - tłumaczy Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.  

Dalszą współpracę obu miast, związaną nie tylko z budową Węzła Karwiny, zapowiedział prezydent Sopotu. Jeszcze w tym roku, w grudniu Sopot i Gdynia podpiszą następne porozumienie dotyczące kolejnego projektu unijnego. Na razie jego temat niech zostanie tajemnicą - zapowiedział Jacek Karnowski
 
Przypomnijmy, planowany przystanek PKM Gdynia Karwiny zlokalizowany zostanie w okolicy skrzyżowania ulic Sopockiej i Wielkopolskiej. Obecny stan infrastruktury drogowej, zarówno na terenie Gdyni jak i Sopotu, nie zapewniłby prawidłowej dostępności komunikacyjnej do Węzła Karwiny. Wspólna inwestycja nie tylko to zmieni, ale także pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału, jaki daje powstanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. 

reklama