Zaczynasz działalność gospodarczą? To łatwe!

Środa, 13 Grudzień 2017

Wielu przyszłym przedsiębiorcom rozpoczęcie działalności kojarzy się z nieskończonymi wizytami w urzędach. A wystarczy jedna wizyta w urzędzie miasta lub gminy. To nie wszystko, początkujący przedsiębiorcy mogą przez dwa lata opłacać niższe składki, a także korzystać z bezpłatnych programów rozliczeniowych.

Jeśli zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej, musimy zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Gdy zdecydujemy się założyć spółkę innego typu, to składamy wniosek  o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli w KRS. Na podstawie danych otrzymanych z CEIDG lub KRS, ZUS założy konto płatnika składek. Na nim będzie zapisywać przesyłane dokumenty oraz rozliczać składki.

Niezależnie od tego, czy będziemy rejestrować się w CEIDG, czy w KRS, w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalność, musimy zgłosić do ubezpieczeń w ZUS siebie, swoich pracowników oraz członków rodziny. Jeśli zgłaszamy siebie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, zrobimy to na druku ZUS ZUA, jeśli natomiast zgłaszamy się jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego, wtedy  korzystamy z druku ZUS ZZA. Członka swojej rodziny lub rodziny pracownika musimy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą druku ZUS ZCNA. Należy pamiętać, że rejestrując firmę w CEIDG, możemy wraz z wnioskiem CEIDG-1 złożyć dokumenty dzięki, którym zgłosimy siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

To nie wszystkie ułatwienia dla nowych przedsiębiorców. Przez pierwsze dwa lata będziemy mogli opłacać składki na preferencyjnych zasadach. W 2017 r. składki minimalne wynoszą 487,90 zł miesięcznie (190,62 zł na ubezpieczenia społeczne i 297,28 na ubezpieczenie zdrowotne).  Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy płacili więcej – dzięki temu uzyskamy wyższe świadczenia. Niższe składki można opłacać tylko wtedy, gdy spełnia się następujące  dwa warunki: firma musi być założona po raz pierwszy bądź po 60 miesięcznej przerwie oraz nie może świadczyć naszemu byłemu pracodawcy, pracy, którą wykonywaliśmy dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku przed jej założeniem.

Aby ułatwić początkującym przedsiębiorcom wykonywanie obowiązków, ZUS udostępnia bezpłatnie program Płatnik, aplikację ePłatnik oraz zapewnia dostęp do  Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).