Zawarto umowę dotyczącą rozbudowy drogi Rumia-Łężyce-Gdynia

Czwartek, 26 Wrzesień 2013

Samorządy Gdyni, Powiatu Wejherowskiego, Gminy Miasta Wejherowo oraz Eko Dolina Sp. z o.o. podjęły decyzję o współpracy przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1404G Rumia-Łężyce-Gdynia na odcinku Łężyce - skrzyżowanie z ul. Marszewską w Gdyni.

Realizacja tej inwestycji poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i  pieszego. Szacunkowy koszt całego projektu wynosi 4 700 tys. zł, z  czego Gdynia zobowiąże się do pokrycia 50% kosztów budowy ronda (stanowiącego część inwestycji), jednak nie więcej niż 350 tys. zł.

reklama