Złóż wniosek o Kartę Gdynia Rodzinna Plus

Środa, 9 Sierpień 2017

Karta Gdynia Rodzinna Plus uprawnia gdyńskie rodziny z co najmniej trojgiem dzieci do bezpłatnych podróży komunikacją miejską na liniach zwykłych po terenie Gdyni. Przypominamy jednak, że zarówno przedłużenie, jak i wydanie nowej karty, wymaga złożenia wniosku.

Projekt Gdynia Rodzinna, działający w Gdyni od kilku lat, cieszy się dużym zainteresowaniem i uznaniem wśród gdyńskich rodzin. Jego priorytetowym założeniem jest wyrównywanie szans. Dlatego we wrześniu 2016 roku, obok Karty Gdynia Rodzinna (uprawniającej m.in. do zniżek na wydarzenia kulturalne i sportowe), wprowadzona została również Karta Gdynia Rodzinna Plus. Trzeba jednak pamiętać, że wnioski o przedłużenie terminu ważności tej karty należy składać co roku.

Karta Gdynia Rodzinna Plus uprawnienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na liniach zwykłych w obrębie miasta. Dotyczy to wszystkich członków rodzin zamieszkałych w Gdyni z co najmniej trojgiem dzieci do 18. lub 24. roku życia (w przypadku kontynuacji nauki). Na tych samych warunkach z Karty skorzystają również dzieci przysposobione oraz dzieci z rodzinnych domów dziecka. W przypadku dzieci niepełnosprawnych przywilej bezpłatnej komunikacji przysługuje do 24. roku życia - niezależnie od kontynuowania nauki. Karta obejmuje także rodziców lub opiekunów prawnych dzieci. Podstawowym warunkiem wydania Karty jest potwierdzenie zamieszkania całej rodziny pod wspólnym adresem w Gdyni.

- W 2016 roku zostało wyrobionych niemal 7 tys. kart z czego ponad 2,5 tys. sztuk dla rodziców i ponad 4,2 tys. sztuk dla dzieci. Karty są sporym odciążeniem domowego budżetu wielodzietnych rodzin. Dlatego warto pamiętać, aby złożyć wniosek, żeby od września móc podróżowac komunikacją za darmo - mówi Beata Szadziul, pełnomocnik prezydenta ds. rodziny i koordynator projektu Gdynia Rodzinna.

Wnioski o wydanie lub przedłużenie Karty nalezy składać w Biurze Obsługi Klienta nr 1 Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Kilińskiego 16, w godzinach od 10.30 do 17.00).