Zmiana organizacji ruchu na al. Jana Pawła II

Czwartek, 20 Czerwiec 2013

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że od 21 czerwca 2013r. wzdłuż lewych krawędzi obu jezdni al. Jana Pawła II będzie obowiązywać zakaz zatrzymywania się. Pojazdy pozostawione w tym miejscu będą usuwane na koszt ich właścicieli.

Jednocześnie parking zlokalizowany przy ul. Waszyngtona pomiędzy ulicami Pułaskiego i Hryniewickiego zostanie przeznaczony dla autobusów.

reklama