Zmiana organizacji ruchu na al. Zwycięstwa

Poniedziałek, 26 Sierpień 2013

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że w związku z awarią w  ciągu al. Zwycięstwa nastąpiła zmiana organizacji ruchu - zawężenie do jednego pasa na długości ok. 60 m w rejonie skrzyżowania z ul. Harcerską w kierunku centrum. Planowany termin usunięcia awarii - 28 sierpnia br.

reklama