Edukacja z wojskiem wkracza do szkół

Edukacja z obronności Rozpoczął się pilotaż programu „Edukacja z wojskiem” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Specjalny program edukacyjno-obronny przygotowany i realizowany wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej ma objąć około 3,5 tys. szkół. Jak wskazuje MEN, patriotyzm to gotowość działania na rzecz ojczyzny, ale przede wszystkim nabywanie kompetencji, by służyć krajowi […]

Umorzenie postępowania egzekucyjnego. Wnioski, skutki, koszty

Umorzenie postępowania egzekucyjnego to jego zakończenie bez realizacji świadczenia, które miało być wykonane. Oznacza to, że komornik przestaje prowadzić czynności zmierzające do ściągnięcia długu od dłużnika. Postępowanie egzekucyjne może być umorzone z różnych przyczyn. Jakie są tego konsekwencje prawne i koszty? Czy umorzenie postępowania jest równoznaczne z umorzeniem długu? Więcej informacji