Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest składanym przez inwestora potwierdzeniem posiadania stosownego tytułu prawnego uprawniającego do wykonywania robót budowlanych. Jego złożenie jest wymagane na różnych etapach procesu inwestycyjnego, m.in. podczas ubiegania się o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Więcej informacji

Co się stało z dyrektywą cyfrową

Mimo zakreślenia przez Unię Europejską terminu do 7 czerwca 2021 roku Polska nie wprowadziła ustawy dostosowującej krajowe przepisy prawa do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790. Przedmiotem dyrektywy są przede wszystkim prawa autorskie i prawa pokrewne na jednolitym rynku cyfrowym. Przepisy wielokrotnie konsultowane z organizacjami twórczymi, dalej nie znajdują swojego odzwierciedlenia w ścieżce legislacyjnej. […]

Zasady wykonywania pracy zdalnej z zagranicy

Praca zdalna stała się na tyle popularna i korzystna zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, że coraz więcej firm decyduje się na umożliwienie pracownikom wykonywania pracy zdalnej z zagranicy. To, co jeszcze niedawno było postrzegane jako niemożliwe do zrobienia, następnie było wprowadzane przez pojedynczych pracodawców i traktowane jako szczególny benefit, dziś jest codziennością praktycznie każdego […]

Jak zarejestrować pojazd: nowy, używany, sprowadzony z UE i spoza UE [Terminy, kary]

Każdy zakupiony pojazd, czy to nowy, czy używany, należy zarejestrować w urzędzie. Jest na to określony czas i procedura, a żeby wywiązać się z powinności, wcześniej należy przygotować niezbędne dokumenty. Należy pamiętać, że niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o nabyciu pojazdu w ustawowym terminie skutkuje nałożeniem kary w wysokości od 200 PLN do 1000 PLN. Z uwagi […]