Czy firma może odliczyć VAT z faktury za wynajem mieszkania

Spółka z o.o. wynajmuje od przedsiębiorcy lokal mieszkalny, który następnie podnajmuje swoim pracownikom na ich potrzeby osobiste. Czynsz najmu wynosi 2000 zł netto miesięcznie plus należny VAT, a termin płatności czynszu przypada na 10. dzień kolejnego miesiąca. Zgodnie z umową najmu spółka samodzielnie podpisała umowy z dostawcami mediów (prąd, woda/ścieki, gaz). Spółka obciąża pracowników całością ponoszonych kosztów, tj. czynszu plus koszty mediów (które samodzielnie nabywa spółka). Umowa przewiduje miesięczne okresy rozliczeniowe oraz refakturę mediów, takich jak: prąd, woda/ścieki oraz gaz na pracownika. Podnajem ma być dokumentowany fakturą wystawianą na rzecz pracownika. Przedsiębiorca wynajmujący lokal wystawił dla spółki fakturę na kwotę 2460 zł brutto, w tym VAT: 460 zł. Jak spółka powinna rozliczyć w VAT otrzymaną fakturę?

Więcej informacji

Prawo w Gdyni

Studia na kierunku prawo w Trójmieście to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej – Uniwersytecie Gdańskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku prawo, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Gdański oferuje 195 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UG oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 5000 zł do 6300 zł za pierwszy rok studiów.

 

Prawo w Trójmieście to kierunek uważany za prestiżowy. Studenci tego typu kształcenia mają okazję zgłębić dyscypliny prawnicze, historię prawa, jego źródła i założenia doktrynalne, prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej. Kierunek przeznaczony jest dla osób, które marzą o karierze adwokata, prokuratora, sędziego i innego typu zawodach związanych z prawem i administracją.

Absolwenci prawa mają szansę na pracę w instytucjach finansowych, organach administracji publicznej, sądach i prokuraturze, komórkach organizacyjno-prawnych, w międzynarodowych korporacjach. Są przygotowani do świadczenia usług mediacyjnych i prawnych zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *