Jakie są ważne terminy przy wydawaniu decyzji ustalającej opłatę adiacencką

Mocą decyzji administracyjnej doszło do podziału nieruchomości, co spowodowało wzrost jej wartości. Decyzja stała się ostateczna 5 kwietnia 2018 r. Jednak dopiero trzy lata później, 4 stycznia 2021 r., burmistrz miasta wszczął postępowanie o ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej. Decyzję wydał w maju 2021 r., a ta została utrzymana w mocy przez samorządowe kolegium odwoławcze w listopadzie 2021 r. Czy upływ trzyletniego terminu liczonego od ostateczności decyzji podziałowej ma znaczenie dla toku postępowania i decyzji o opłacie? Wyjaśnia Aneta Fornalik adwokat, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A. i Agata Wencel-Socha radca prawny, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.

Więcej informacji

Prawo w Gdyni

Studia na kierunku prawo w Trójmieście to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej – Uniwersytecie Gdańskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku prawo, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Gdański oferuje 195 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UG oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 5000 zł do 6300 zł za pierwszy rok studiów.

 

Prawo w Trójmieście to kierunek uważany za prestiżowy. Studenci tego typu kształcenia mają okazję zgłębić dyscypliny prawnicze, historię prawa, jego źródła i założenia doktrynalne, prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej. Kierunek przeznaczony jest dla osób, które marzą o karierze adwokata, prokuratora, sędziego i innego typu zawodach związanych z prawem i administracją.

Absolwenci prawa mają szansę na pracę w instytucjach finansowych, organach administracji publicznej, sądach i prokuraturze, komórkach organizacyjno-prawnych, w międzynarodowych korporacjach. Są przygotowani do świadczenia usług mediacyjnych i prawnych zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.