Zaprzysiężono nowych tłumaczy przysięgłych

Nowi tłumacze przysięgli zaprzysiężeni 44 osoby złożyły swe ślubowanie. Podczas uroczystości Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pogratulowała nowym tłumaczom przysięgłym podkreślając ich rolę, jaką pełnią w wymiarze sprawiedliwości. Zawód tłumacza przysięgłego Tłumacz przysięgły jest zawodem zaufania publicznego, a osoby go wykonujące specjalizują się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych oraz poświadczaniu i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów […]

The post Zaprzysiężono nowych tłumaczy przysięgłych appeared first on SerwisPrawa.pl.

Więcej informacji

Prawo w Gdyni

Studia na kierunku prawo w Trójmieście to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej – Uniwersytecie Gdańskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku prawo, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Gdański oferuje 195 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UG oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 5000 zł do 6300 zł za pierwszy rok studiów.

 

Prawo w Trójmieście to kierunek uważany za prestiżowy. Studenci tego typu kształcenia mają okazję zgłębić dyscypliny prawnicze, historię prawa, jego źródła i założenia doktrynalne, prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej. Kierunek przeznaczony jest dla osób, które marzą o karierze adwokata, prokuratora, sędziego i innego typu zawodach związanych z prawem i administracją.

Absolwenci prawa mają szansę na pracę w instytucjach finansowych, organach administracji publicznej, sądach i prokuraturze, komórkach organizacyjno-prawnych, w międzynarodowych korporacjach. Są przygotowani do świadczenia usług mediacyjnych i prawnych zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *