Tytani wygrali po serii rzutów karnych

Po efektownej wygranej z liderem tabeli Tytani znowu wygrywają. W sobotę (30 kwietnia) na wyjeździe zmierzyli się z trzecim w lidze Usarem Kwidzyn. Po remisie 28:28 wejherowianie zwyciężyli po serii rzutów karnych 6:5.

Więcej na ten temat

Sport w Gdyni

W ramach polityki zdrowotnej Gdynia od lat realizuje program pn.: „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży – podtytuł: Sport, Zdrowie, Rodzina”. Na jego realizację w roku 2019 miasto przeznaczyło kwotę w wysokości 310 tysięcy zł.

Program składa się z dwóch części: edukacyjnej i orzeczniczej. Zajęcia edukacyjne odbywają się w salach konferencyjnych Stadionu Miejskiego w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5, natomiast część orzecznicza programu realizowana jest w placówce Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej znajdującej się w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5/9. Stały nadzór nad prawidłową realizacją programu w imieniu gminy sprawuje Gdyńskie Centrum Zdrowia.

Część edukacyjna, mająca na celu promowanie zdrowego stylu życia ma formę spotkań z dziećmi, młodzieżą, zawodnikami oraz rodzicami i trenerami. Zajęcia odbywają się w nowoczesnej formie: panelowych lekcji multimedialnych, praktycznych warsztatów, pikników sportowych z wykorzystywaniem materiałów dydaktycznych, makiet, książek, etykiet, wykresów czy  ciśnieniomierzy. Najbardziej aktywni uczestnicy spotkań edukacyjnych mogą zostać desygnowani na przyszłych „trenerów promocji zdrowia”.

Część orzecznicza obejmuje przeprowadzenie badań oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym. W ramach programu przeprowadzane są badania wstępne, badania okresowe po 6, 12 i 24 miesiącach oraz badania kontrolne w przypadku kontuzji lub zmian przeciążeniowych.

Zakres badań jest bardzo szeroki i jest on dostosowany do konkretnej aktywności sportowej.
Każdemu uczestnikowi programu zakładany jest indeks w dokumentacji medycznej pacjenta zawierający informacje dotyczące przebytych badań, uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i poziomu pozyskanych kompetencji.

Do programu kwalifikowane są osoby zamieszkałe lub zameldowane na terenie Gdyni. Weryfikacja miejsca zamieszkania lub zameldowania odbywa się na podstawie jednego z dokumentów:

  • dowodu osobistego rodzica/opiekuna prawnego/pacjenta z adresem zameldowania,
  • Karty Mieszkańca Gdyni rodzica/opiekuna prawnego/dziecka/pacjenta,
  • legitymacji szkolnej dziecka,
  • paszportu dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego,
  • prawa jazdy rodzica/opiekuna prawnego,
  • pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok podatkowy potwierdzającego rozliczenie podatku dochodowego w Gdyni,
  • dokumentu potwierdzającego opłacanie w Gdyni podatku gruntowego za nieruchomość w Gdyni,
  • dokumentu potwierdzającego opłacanie mediów związanych z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdyni.

Program niezmiennie cieszy się dużą popularnością wśród młodych sportowców, w latach 2015-2018 skorzystało z niego 6 689 osób. Aby wziąć udział w programie, należy zarejestrować się osobiście, w placówce gdyńskiej filii Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, ul. Olimpijska 5/9 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 58 765 07 96.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *