Minister przyznał stypendia dla studentów za znaczące osiągnięcia

Minister Nauki nagradza najzdolniejszych Minister Nauki zdecydował, kto w tym roku otrzyma stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Spośród 1048 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium Minister Nauki przyznał stypendium 386 studentkom i studentom, w tym: 309 stypendiów za osiągnięcia naukowe 35 stypendiów za osiągnięcia sportowe 26 stypendiów za osiągnięcia artystyczne 16 stypendiów za […]

Duża zmiana w prawie spadkowym? Rząd chce wprowadzić nową formę testamentu

Testament to dokument, który z reguły jest sporządzany na piśmie – u notariusza lub samodzielnie. Kodeks cywilny przewiduje jednak możliwość sporządzenia testamentu również w formie ustnej, jeśli spadkodawca obawia się rychłej śmierci. Takie oświadczenie woli musi nastąpić w obecności przynajmniej trzech świadków. Rząd ma pomysł na ustanowienie jeszcze jednej formy testamentu – audiowizualnej, bez świadków. […]

Pełnomocnik przy wyborczej urnie, czyli kto może głosować przez pełnomocnika

Pełnomocnik może oddać za Ciebie głos w wyborach Sytuację, w której głos za wyborcę oddaje pełnomocnik, reguluje prawo. Głosowanie przez pełnomocnika jest dodatkowym uprawnieniem, które przysługuje seniorom oraz osobom niepełnosprawnym. Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolności […]

Wybory samorządowe – uprawnienia osób niepełnosprawnych i seniorów

Wybory samorządowe 2024 Już w niedzielę 7 kwietnia odbędą się wybory, w których będziemy decydować o władzy samorządowej. Tego dnia wybierzemy radnych gmin,radnych powiatów,radnych sejmików województwa,wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,radnych dzielnic miasta stołecznego Warszawy. A że wybory to święto demokracji, warto przypomnieć, jakie uprawnienia – w związku z ich przeprowadzeniem – przysługują osobom niepełnosprawnym i seniorom. […]

Ogłoszono wolne etaty referendarza sądowego

Gdzie są wolne etaty referendarza sądowego? Resort sprawiedliwości znów publikuje listę sądów, w których znajdują się wolne etaty dla referendarzy sądowych. Stanowiska referendarskie gotowe do obsadzenia znajdziemy w następujących sądach: – Sąd Apelacyjny w Gdańsku – 1 stanowisko (zwalniane 1.05.2024 r.); – Sąd Apelacyjny w Łodzi – 1 stanowisko (zwalniane 2.05.2024 r.); – Sąd Apelacyjny […]