Kiedy weksel in blanco jest nieważny i dlaczego warto skorzystać z usługi notariusza?

Piątek, 20 Marzec 2020

Kwestie związane z wekslami reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku- prawo wekslowe. Wskazuje ona w jakiej formie funkcjonują weksle. Są one papierami wartościowymi, w ramach których podstawa, a także przyczyna zobowiązania powstaje na skutek złożenia pod nim podpisu. Z kolei weksel in blanco to taki rodzaj dokumentu, który na czas jego wystawienia, w sposób celowy nie został w pełni uzupełniony. Może też po prostu nie posiadać wszystkich cech ważnego weksla uwzględnionych w prawie wekslowym. Przykładowo- zazwyczaj nieuzupełnioną cechą takiego weksla pozostaje suma wekslowa.

Czym jest weksel in blanco?

Bodaj najczęściej ten rodzaj weksla stosowany jest celem zabezpieczenia kredytu w obrocie bankowym. W przypadku wystąpienia zobowiązania wekslowego powstającego na skutek podpisania weksla in blanco, konieczne jest zawarcie dodatkowej umowy pomiędzy wystawiającym weksel, a remitentem. Umowa ta zwyczajowo nazywana jest porozumieniem wekslowym, bądź deklaracją wekslową. W takowym dokumencie strony zawierają informacje o okolicznościach, na skutek których nastąpi uzupełnienie brakujących informacji.

Ponadto konieczne jest uzgodnienie sposobu w jaki do uszczegółowienia tychże informacji dojdzie. Uzgodnienie zawarte w umowie dodatkowej koniecznie powinno być precyzyjne, to znaczy określone w sposób dokładny i stanowczy. W momencie uzupełnienia weksla zgodnie z zawartym porozumieniem staje się on zwykłym wekslem. Co jednak w przypadku gdy tak się nie stanie?

Kiedy weksel in blanco jest nieważny?

Przede wszystkim weksel in blanco jest nieważny, gdy jego niekompletne uzupełnienie powstaje w sposób niezamierzony, np. przypadkowo, bądź w skutek omyłki. Co istotne- nie wywołuje on skutków prawnych. Dodatkowym aspektem, który wpływa na bezpieczeństwo zobowiązań wekslowych jest możliwość potencjalnego uzupełnienia weksla w sposób niezgodny ze wspomnianym porozumieniem bądź umową wekslową.

W związku z tym ryzykiem, w myśl ustawy prawo wekslowe dłużnik wekslowy nie ma prawa wzbraniać się przed egzekucją zobowiązania argumentem o niepoprawnym uzupełnieniu weksla względem zawartego porozumienia. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której nabywca weksla uczyni to w złym zamiarze, bądź przy nabyciu weksla wykazał się rażącym zaniedbaniem.

Co niezwykle istotne wypełnienie weksla w sposób sprzeczny z zapisami umowy, czy też deklaracji wekslowej nie znosi odpowiedzialności z jego tytułu! Jedyny skutek jaki w tej sytuacji zachodzi to ograniczenie odpowiedzialności wekslowej do ram zawartych w stosownym porozumieniu. 

Czy warto dokonać podpisu weksla in blanco u notariusza?

Kolejnym z warunków koniecznych do uznania weksla in blanco jest złożenie pod nim podpisu dłużnika wekslowego (akceptanta, wystawcy, poręczyciela). Celem złożenia podpisów pod wekslem warto się udać do notariusza przede wszystkim w sytuacji, kiedy remitent, czy inny podmiot otrzymujący weksel od dłużnika nie jest obecny podczas podpisywania dokumentu. W przeciwnym wypadku raczej nie ma potrzeby angażowania notariusza w procedurę.

Artykuł powstał we współpracy z http://notariuszgdynia.pl/.

Milion złotych dla szpitali na walkę z COVID-19 od Gdyni!

Milion złotych dla szpitali na walkę z COVID-19 od Gdyni!

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podjął decyzje o przekazaniu szpitalom i pogotowiu działającym w Gdyni miliona złotych jako wsparcie w walce...
Koronawirus: Raport z Gdyni, Pomorza i Polski [artykuł aktualizowany]

Koronawirus: Raport z Gdyni, Pomorza i Polski [artykuł aktualizowany]

Koronawirus w Gdyni, na Pomorzu i w Polsce – na bieżąco śledzimy sytuację. Sprawdź nasz raport! Tekst aktualizowany.  27.03, godz:...
reklama